Rejestracja na WF dla I roku I stopnia 25.09 - 01.10.2017

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2017 – 01.10.2017

= każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce).

Kody i terminy grup wf 2017/2018.xls

(W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna).

 

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2017 godz. 9.00 – 18.10.2017 godz. 23.00 -  termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

SEKCJE SPORTOWE - Studenci, którzy mają predyspozycje i umiejętności do trenowania w sekcjach sportowych, powinni zgłosić się na pierwszy trening wybranej dyscypliny. W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wyrejestrować się z grupy kierunkowej oraz zgłosić się do Sekretariatu Studium WFiS z pisemną informacją od trenera w celu zarejestrowania do sekcji.  O przyjęciu decyduje trener danej sekcji. /informacje oraz kody sekcji w zakładce: SEKCJE/

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji (bądź zmiany grupy na inną) na zajęcia WF to 18 października 2017 r.

 

UWAGA!

Studenci posiadający ZWOLNIENIE LEKARSKIE lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rejestrują się na przedmioty o kodach:

a/zwolnienie całoroczne (60h) lub orzeczenie o st. niepełnosprawności - SWF.UJ.ZLEK60
b/zwolnienie semestralne (30h) - SWF.UJ.ZLEK30

 

Studenci posiadający ZALICZENIE Z WF UZYSKANE NA INNYM KIERUNKU bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/ zaliczone 2 semestry (60h) - SWF.UJ.ZPRZ60
b/ zaliczony 1 semestr (30h) - SWF.UJ.ZPRZ30

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS ze zwolnieniem lekarskim lub dokumentem na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz legitymacją studencką. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy legitymacja.

 

Zwolnienie lekarskie semestralne 17/18Z lub zwolnienie całoroczne należy dostarczyć w terminie do 10 listopada 2017r.

 

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją „żetonową". Każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych st. magisterskich przed rozpoczęciem rejestracji otrzyma automatycznie 30 „żetonów" typu WF-17/18 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych
w Studium WFiS w semestrze zimowym 2017/2018.

Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić w sekretariacie Studium WFiS.

 

UWAGA!

Wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych oraz sekcjach  sportowych w Studium WFiS UJ  mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem korzystania z obiektu sportowego oraz obowiązującą Instrukcją ogólną BHP w czasie zajęć z WF.

Regulamin i Instrukcja dostępne są na stronie SWFiS UJ oraz na terenie obiektu przy ul. Piastowska 26.

 

Kontakt: 

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UJ

ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków
tel. 12 636 64 34

http://www.swfis.uj.edu.pl/start

 

Data opublikowania: 21.09.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Burski