Zaproszenie do udziału w konferencji "Strefa projektów edukacyjnych i społecznych"

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w:

V Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH,

która odbędzie się w formie on-line w dniach 21-22 kwietnia 2021 r. na platformie Clickmeeting.


Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także webinaria rozwijające kompetencje przydatne podczas działalności projektowej.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.


Osoby zainteresowane czynnym udziałem (z referatem) w Konferencji prosimy przesłać formularz rejestracyjny do 28.03.2021 r. (link: https://docs.google.com/forms/d/1COH2gafCgheZF3uj_X72ciVbffUNW6mjyjpk63Te23A/viewform?edit_requested=true).

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja dla uczestników biernych rozpocznie się w późniejszym terminie.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne po adresem: http://strefaprojektow.amu.edu.pl/.
Zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje dotyczące zbliżającego się wydarzenia: https://www.facebook.com/strefaprojektow.
 
Agnieszka Nymś-Górna
Członkini Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Data opublikowania: 12.03.2021
Osoba publikująca: Krzysztof Burski