Kształcenie zdalne do 8 listopada br.

Informujemy, że decyzją Rektora UJ od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r. kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.
 

Zobacz: Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Data opublikowania: 26.10.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska