Informacja ws. zapomogi "z powodu skutków epidemii" oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
 
na polecenie Pana Dziekana przekazujemy kilka informacji dotyczących wniosków o zapomogi dla studentów i doktorantów oraz o stypendia dla osób niepełnosprawnych:
 

Ukazało się zarządzenie JM Rektora UJ (https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/-/journal_content/56_INSTANCE_Ca5y/1384597/145047732) umożliwiające zbieranie wniosków o zapomogę dla studentów i doktorantów oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie przez USOSweb.

Zmiana nie dotyczy innych świadczeń ani odwołań. W aktualnościach na stronach: www.studiuje.uj.edu.pl i www.stypendia.uj.edu.pl zamieszczone zostały informacje w tej sprawie.

Z najważniejszych zmian po stronie studenta/doktoranta:

- wniosek nie jest rejestrowany (brak przycisku „Zarejestruj”), a składany (przyciskiem „Podpisz i złóż elektronicznie”). Wniosek złożony wg nowej procedury od razu ma status „złożony”. Tożsamość studenta/doktoranta jest weryfikowana dwuetapowo: przez zalogowanie się do USOSweb oraz w czasie podpisywania wniosku, gdy system poprosi o podanie kodu wysłanego na adres e-mail.

 

ZAPOMOGA

Do wniosków o jednorazowe zapomogi została dodana kategoria "z powodu skutków epidemii".

- oświadczenie o dochodach nie jest wymagane. Studenci deklarują swoje dochody we wniosku o zapomogę: student nie dokumentuje dochodów (zaświadczenia z US/ZUS itp. nie są wymagane)

- student/doktorant uzupełnia kilka informacji o swoich dochodach (rodzaj bardzo uproszczonego oświadczenia o dochodach, które jest częścią wniosku o zapomogę – dwa ekrany)

- student/doktorant zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie – w wersji elektronicznej. Takim zdarzeniem nie jest np. rozprzestrzenianie się pandemii, a utrata pracy/zarobków lub inne szkody powstałe w związku z pandemią i mające wpływ na sytuację życiową studenta/doktoranta.

Należy podkreślić, że zapomoga może być przyznana nie z powodu pandemii, a z powodu jej skutków, które dotknęły rodzinę studenta/doktoranta. Zatem udokumentować należy nie pandemię, a jej skutki dla konkretnej rodziny np. spadek obrotów firmy, utratę pracy.

Zapomogi przyznane w związku z sytuacją epidemiologiczną będą przyznawane co tydzień i co tydzień będzie możliwa realizacja list wypłat dotyczących zapomóg;

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- student/doktorant może dodać informację o posiadanym orzeczeniu i jego skan bez konieczności wizyty na Uczelni.

 

Gdyby pojawiły się na Uczelni inne formy wsparcia będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Data opublikowania: 24.04.2020
Osoba publikująca: Krzysztof Burski