Uwaga! REJESTRACJA na WF – dla studentów I roku I stopnia oraz jednolitych stud. magisterskich

Zajęcia z wychowania fizycznego (60h w ciągu roku) są obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronie www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

 

Każdy student powinien zarejestrować się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

 

TERMIN REJESTRACJI: 24 września, godz. 10.30 - 18 października 2019

 

Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków.

Student będzie mógł wybrać preferowany przez siebie rodzaj aktywności ruchowej w przedziale czasowym 7.30 - 19.30.

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oferuje następujące formy aktywności ruchowej:

 

- wychowanie fizyczne ogólne - elementy gier zespołowych, fitness, lekkiej atletyki

- zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihokej

- fitness

- zdrowy kręgosłup/stretching - elementy jogi i pilatesu

- zajęcia na pływalni - dla osób początkujących i średniozaawansowanych

- piłka nożna

- zajęcia korekcyjne - wymagane skierowanie od lekarza

- siłownia

- trening personalny

- tenis ziemny - dla osób początkujących i średniozaawansowanych

- elementy samoobrony

- grupy rowerowe - wymagane posiadanie roweru - 4 grupy do 12 osób -  zajęcia  w soboty i/lub niedziele – wycieczki poza Kraków jeden blok 5-6 godzin (30 godzin w semestrze), rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym

- rolki - wymagany własny sprzęt - 1 grupa do 15 osób – zajęcia  w soboty i/lub niedziele 3 lub 4 x 45 min w jednym bloku (30 godzin w semestrze) rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym.

- dla wybitnie sprawnych sekcje sportowe w różnych dyscyplinach (patrz harmonogram) - o przyjęciu decyduje trener.  

- obóz narciarski 5-dniowy, odbywa się  w przerwie semestralnej poza Krakowem (zalicza 30h - jeden semestr), termin obozu zostanie podany na stronie w terminie późniejszym.

- letni obóz sportowy po drugim semestrze, obóz zalicza 30 godzin w semestrze (jeden semestr), zapisy w semestrze zimowym.

 

Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym od 7.30 do 19.00.

 

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją „żetonową". Każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych st. magisterskich przed rozpoczęciem rejestracji otrzyma automatycznie 30 „żetonów" typu WF-19/20 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2019/2020.

Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić w sekretariacie Studium WFiS.

 

 

UWAGA!

 

Studenci posiadający ZALICZENIE Z WF UZYSKANE NA INNYM KIERUNKU bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/ zaliczone 2 semestry (60h) - SWF.UJ.ZPRZ60
b/ zaliczony 1 semestr (30h) - SWF.UJ.ZPRZ30

 

Studenci posiadający ZWOLNIENIE LEKARSKIE lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rejestrują się na przedmioty o kodach:

a/zwolnienie całoroczne (60h) lub orzeczenie o st. niepełnosprawności -
WF.UJ.ZLEK60
b/zwolnienie semestralne (30h) - SWF.UJ.ZLEK30

 

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS ze zwolnieniem lekarskim lub dokumentem, na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz legitymacją studencką. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy legitymacja.

 

Więcej informacji na stronie: www.swfis.uj.edu.pl

 

Kontakt

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UJ

ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków
tel. 12 636 64 34

swfis@uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 16.09.2019
Osoba publikująca: Krzysztof Burski