Zebrania Naukowe IP

Zebrania odbywają się w sali konferencyjnej Instytutu Pedagogiki przy ul. Batorego 12.

Poniżej dostępny jest wykaz zebrań naukowych z podziałem na poszczególne lata akademickie.

» 2018/2019

1. 20 marca 2019 roku, godz. 12:30

Wystąpienie: dr hab. Dorota Gierszewski (Instytut Pedagogiki UJ)

Temat: Kilka uwag o edukacji obywatelskiej.

 

2. 24 kwietnia 2019, godz. 13:00

Wystąpienie: dr Tomás Isquierdo Rus (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación Universidad de Murcia).  

Temat: Quantitative and Qualitative Research Methodology.

 

3. 15 maja 2019, godz. 13.00 (zebranie przełożone na późniejszy termin).

Wystąpienie: dr hab. Krystyna Ablewicz (Instytut Pedagogiki UJ)

Temat: Antropologia i aksjologia Gestalt, a relacja pedagogiczna.

 

» 2017/2018

Zebrania odbywają się w sali konferencyjnej Instytutu Pedagogiki, ul. Batorego 12.
 

1. 18 października 2017 roku, godz. 13:00

Wystąpienie: dr hab. Małgorzata Michel

Temat: Etnometodologie środowisk wykluczonych. Wprowadzenie do badań terenowych w kontekście studiów miejskich

 

2. 13 grudnia 2017 roku, godz. 13:00

Wystąpienie: zespół pracowników i doktorantów Zakładu Pedagogiki Społecznej i
Andragogiki realizujący projekt CURE

Temat: Szanse i bariery we współpracy międzynarodowej na przykładzie projektu CURE

 

3. 21 marca 2018 roku, godz. 12:30

Wystąpienie: dr hab. Hana Červinková (prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu)

Temat: Antropologia kulturowo-społeczna w badaniach pedagogicznych

 

4. 18 kwietnia 2018 roku, godz. 12:30

Wystąpienie: dr Paweł Grygiel

Temat: Samotność a pozycja w sieci rówieśniczej. (Nie)lubienie, (nie)popularność i afektywna metapercepcja jako predyktory poczucia izolacji społecznej wśród wczesnych adolescentów

 

5. 16 maja 2018 roku, godz. 12:30

Wystąpienie: dr hab. Helena Ostrowicka (UKW w Bydgoszczy, ekspert NCN)

Temat: Sztuka perswazji? Komunikacyjne aspekty wniosków o finansowanie projektów

Spotkanie będzie miało charakter dyskusyjno-warsztatowy

 

6. 17 października 2018 roku, godz. 12.30

Wystąpienie: dr Sławomir Rebisz ( Uniwersytet Rzeszowski)

Temat: Kariera naukowa w percepcji kadry akademickiej z Europy

Środkowowschodiej - przykład Polski, Słowacji i Węgier
 

» 2016/2017

1. 19 października 2016 roku

Wystąpienie: prof. Martina Cichá (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) wraz ze współpracownikami

Temat: Prezentacja profilu naukowego i zainteresowań badawczych pod kątem przyszłej współpracy

 

2. 16 listopada 2016 roku

Wystąpienie: dr Barbara Ostafińska-Molik

Temat: Pracownia Diagnoz Pedagogicznych IP wsparciem w projektowaniu badań empirycznych

 

3. 13 stycznia 2017 roku

Wystąpienie: prof. Stephen Hicks (Rockford University, USA)

Temat: Explaining Postmodernism and Its Challenges for Liberal Education

 

4. 19 kwietnia 2017 roku

Wystąpienie: dr Łukasz Hajduk - kierownik projektu w konkursie INNOHUMAN w ramach programu POWER, dr Renata Pater, dr Michał Bobrowski - realizujący projekty badawcze w ramach Funduszy Wyszehradzkich

Temat: Prezentacja wybranych projektów badawczych realizowanych przez naszych pracowników i doktorantów w oparciu o zdobyte granty

 

5. 24 maja 2017 roku

Wystąpienie: dr hab. Roman Dolata (Uniwersytet Warszawski)

Temat: Nierówności edukacyjne w polskim systemie oświaty; aspekty, nasilenie, mechanizmy powstawania