Wsparcie dla czasopisma naukowego - "Polska Myśl Pedagogiczna"

O projekcie

Projekt: „Wsparcie dla czasopisma naukowego – Polska Myśl Pedagogiczna”

Konkurs: Wniosek w konkursie MNISW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Numer umowy: 287/WCN/2019/1, PSP: K/PMI/000401, CRP: 1027.0641.144.2019

Projekt obejmuje dofinansowanie tomów 5(2019) oraz 6(2020) rocznika "Polska Myśl Pedagogiczna"

Zespół

W projekcie pracują:

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
dr Dominika Jagielska
 

Wsparcie administracyjne zapewnia:

mgr Anna Urban
tel. (12) 622 39 32
e-mail: anna1.urban@uj.edu.pl

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju praktyki wydawniczej i edytorskiej dla umiędzynarodowienia czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna.
Planowany zakres prac: przyjęcie zasady publikowania min. 50% artykułów głównego działu czasopisma "Polska Myśl Pedagogiczna" – Studia i rozprawy – w języku angielskim, począwszy od numeru 5(2019). Dofinansowanie pozwoli na podniesienie poziomu językowego publikowanych tekstów (korekta native speaker’a) […]; osiągnięcie pełnej funkcjonalności Panelu Redakcyjnego na stronie internetowej czasopisma […].

Data opublikowania: 23.09.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska