Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku"

W Instytucie Pedagogiki UJ realizowany jest projekt zgłoszony w konkursie Fundamenty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Janina Kostkiewicz.

Projekt "Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku" zgłoszony przez Panią prof. dr hab. Janinę Kostkiewicz do konkursu w module "Fundamenty" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zakwalifikował się do finansowania. W związku z tym niemal 714 tysięcy złotych otrzymał Instytut Pedagogiki UJ na badania mające na celu rekonstrukcję dziejów idei patriotyzmu zawartej w świadectwach osobistych polskich konserwatystów i katolików. Zakres prac będzie obejmować m.in. kwerendy archiwalne i biblioteczne, analizę, opracowanie i interpretację odnalezionego materiału źródłowego dla ukazania patriotyzmu w polskiej myśli pedagogicznej o orientacji konserwatywnej i katolickiej w XX wieku, co zostanie osiągnięte w postaci monografii podsumowującej cały projekt.