Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Edukacja a państwo"

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Edukacja a państwo. Podtytuł biodoksograficzny: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji.
 

UWAGA: w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i wiążącymi się z tym ograniczeniami w organizacji konferencji naukowych oraz wyjazdów/przyjazdów pracowników naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim do końca września 2020 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - IX zjazd TPF "Edukacja a państwo" odbędzie się w nowym terminie, tj. w dniach 24-26 września 2021 roku. Informacje dotyczące terminów przesyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej pojawią się wkrótce na stronie konferencji: https://www.uj.edu.pl/web/edukacja-panstwo-confer/start

 

Proponowane obszary tematyczne:

 • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
 • reformy edukacji; analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą;
 • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą;
 • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa;
 • przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji;
 • edukacja egalitarna a elitarna;
 • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa;
 • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji;
 • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
 • pedagogika w relacji do ideologii; normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
 • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

 

Informacje o konferencji -> przejdź
 

Data opublikowania: 25.10.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska