Program VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zapraszają na VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce – mapowanie pola badawczego.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. w trybie hybrydowym.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia!

 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1xudORU7y2cw5mZZUfj8dCS7wpbhfq4qJQNilITeOaE1%40thread.tacv2/1631783527058?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%227075c558-1e26-43ac-a571-9ca73c07716d%22%7d

Data opublikowania: 06.09.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska