VI Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w VI Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, które odbędzie się 6 listopada 2020 r. pod hasłem: "Teoria i praktyka wychowania katolickiego między rokiem 1939 a Soborem Watykańskim II". 
 

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym – link do rejestracji i łączenia się z wirtualną salą obrad organizatorzy przekażą Uczestnikom 2 tygodnie przed spotkaniem. Ponadto link będzie dostępny na stronie internetowej IP UJ.

 

Obrady VI Seminarium będą skupiać się wokół następujących zagadnień:

1) polskie teksty o wychowaniu i pedagogice z czasu II wojny światowej (1939-1945) – rękopisy, publikacje polskiego podziemia i zagraniczne, inne;
2) polska tradycja wychowania katolickiego: ludzie, koncepcje, praktyka wychowawcza – między wyjściem armii niemieckiej, a rokiem 1948;
3) polska tradycja wychowania katolickiego: ludzie, koncepcje, praktyka wychowawcza – między rokiem 1948 a 1956;
4) wychowawcze nauczanie Kościoła katolickiego w Polsce pomiędzy rokiem 1939 a Soborem Watykańskim II – z uwzględnieniem wyżej wskazanych etapów;
5) soborowa wizja człowieka i jego wychowania – zawartość dokumentów, kierunki przezwyciężone, kierunki nowe;
6) nadzieje i zagrożenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez Sobór Watykański II w zakresie koncepcji człowieka i jego wychowania.

 

prof. dr. hab. Janina Kostkiewicz
Przewodnicząca Seminarium
Kontakt: tel. 514 863 001 lub: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl

 

Program VI Seminarium PMP

 

Data opublikowania: 12.12.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska