Konferencja. Kryzys demokracji? Edukacja obywatelska wobec postaw antydemokratycznych

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Internationaler Bund i Internationaler Bund Polska

ZAPRASZAJĄ NA:

Międzynarodową konferencję

 

"Kryzys demokracji? Edukacja obywatelska wobec postaw antydemokratycznych"

 

Kraków, 11 czerwca 2019 roku 

Od kilku lat obserwuje się w Europie wzrost popularności ideologii radykalnych. Ludzie, którzy je głoszą są aktywni, wychodzą na ulice, mówią o dobru wspólnym i powołują się na swoje prawa obywatelskie, ich przekonania są jednak antydemokratyczne.
Na naszej konferencji proponujemy dyskusję na temat samego tego zjawiska – jego przyczyn i możliwych konsekwencji – oraz na temat roli jaką odgrywa i jaką może odegrać w stosunku do niego edukacja obywatelska dorosłych.

Proponowane zagadnienia do dyskusji:
Jak wspierać zaangażowanie obywatelskie w czasach kryzysu demokracji?
Czy zawsze zaangażowanie obywatelskie jest prodemokratyczne?
Jak odróżnić takie formy zaangażowania jakie pożądane są w demokracji od tych, które nie są?
Jakie warunki musi spełniać aktywność obywatelska, aby mogła być utożsamiana z działaniami na rzecz demokracji?
W jaki sposób edukacja obywatelska może promować pożądane w państwie demokratycznym formy zaangażowania obywatelskiego?

Konferencja odbędzie się w trzech językach (polski, niemiecki i ukraiński) z
tłumaczeniem symultanicznym.

Kierując się doświadczeniem z poprzednich edycji naszych konferencji, zamiast tradycyjnych wystąpień proponujemy Państwu udział w dyskusji. Głos w dyskusji będzie równoznaczny z aktywnym udziałem w konferencji, poświadczonym pisemnie przez organizatorów.

 
Ważne daty
26 kwietnia – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
30 kwietnia – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
10 czerwca – ostateczny termin nadsyłania artykułów
 
kontakt do sekretarza konferencji:
dr Julia Kluzowicz
e-mail: adultedu2019@gmail.com
tel: +48 605 614 914