I Doktoranckie Forum Edukacyjne

Pracownicy i doktoranci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w I Doktoranckim Forum Edukacyjnym, które odbędzie się 20 marca 2018 r. w Krakowie w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Pedagogiki UJ.

 

Tematem I DFE będzie edukacja prezentowana jako ogół wielowymiarowych procesów oraz działań, obejmujących swym zasięgiem kształcenie i wychowanie osób oraz grup społecznych. Zagadnienie będzie omawiane z perspektywy dyscyplin naukowych, takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, antropologia, teologia i inne.
Eksploracja obszaru edukacji w zakresie nauk społecznych i humanistycznych stanowić będzie istotny walor naukowy. Interesuje nas zarówno teoretyczne ujęcie tematyki, jak i empiryczne -jakościowe oraz ilościowe.

Forum adresowane jest do młodych badaczy - doktorantów rozpoczynających karierę naukową oraz podejmujących w swych badaniach (empirycznych i teoretycznych), jak również w refleksji filozoficznej, temat szeroko rozumianej edukacji, czyli wychowania i kształcenia.

Forum stawia sobie za cel prezentację wyników badań a także wymianę doświadczeń młodych naukowców eksplorujących naukowo obszar edukacji.

 

Data opublikowania: 07.02.2018
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska