III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej - zgłaszanie referatów

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia” zapraszają do udziału w III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, które odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. w Instytucie Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. Proponujemy temat:

Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2016.

Celem III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej jest nakreślenie mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej oraz ich charakterystyk, a także uporządkowanie zdarzeń i inicjatyw praktyki wychowawczej podejmowanych przez Polaków w kraju i za granicą. Mapa ta może mieć różne wersje wynikające z przyjęcia odrębnych kryteriów, z wyodrębnienia uzasadnionych merytorycznie podokresów, z ujmowania przyjętego okresu dziejów z perspektywy holistycznej lub fragmentarycznej.

 

Zgłoszenia referatów, głosów w dyskusji oraz uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 marca 2017 r. na adres: j.kostkiewicz@wp.pl  na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym”.

Prosimy także o abstrakty wystąpień do 1500 znaków do 15 marca 2017.

 

Komitet Organizacyjny Seminarium

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - przewodnicząca Seminarium

dr Beata Gola

dr Dominika Jagielska

dr Jolanta Mazur

dr Dorota Pauluk

mgr Justyna Legutko

Kontakt: tel. 514 863 001 lub: j.kostkiewicz@wp.pl

 

INFORMACJA - POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ