Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów powstało w 1999 roku. Obecnie zrzesza 24 aktywnych członków. Od lat szkolimy nasze umiejętności, krzewimy wiedzę pedagogiczną, aktywizujemy studentów i promujemy Instytut Pedagogiki UJ. Swoją działalność opieramy głównie o projekty o charakterze integracyjnym, mające na celu poznanie różnorodnych obszarów działalności pedagogicznej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego adresatów oddziaływań, jak i charakteru placówek, z którymi współpracujemy. Organizujemy również szkolenia, które usprawniają nasze umiejętności pedagogiczne, panele dyskusyjne oraz inne działania aktywizujące i integrujące studentów pedagogiki.

Co robimy?

W ramach KNPO zajmujemy się następującymi rodzajami aktywności:
- aktywność środowiskowa - skupiona w szczególności wokół organizowania projektów w różnorodnych placówkach na terenie środowiska lokalnego, związanych z pracą pedagoga. Działalność w tej sekcji umożliwia zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem tychże środowisk oraz sprawdzenie się w działaniach aktywizujących podopiecznych określonych placówek poprzez organizowanie inicjatyw w danej jednostce.
- aktywność naukowa - obejmuje grupę studentów, którzy swoimi działaniami zamierzają wzbogacić rozwój pedagogiki jako nauki. Praca w tej sekcji zorientowana jest na prowadzenie badań naukowych, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji, kongresów czy innych wydarzeń o charakterze naukowym.
- aktywność szkoleniowa, która opiera się na działaniach polegających na wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert szkoleń, warsztatów, których tematyka stanowi atrakcyjny obszar dla studentów pedagogiki oraz organizacja tychże szkoleń dla studentów Instytutu Pedagogiki.
W swojej działalności mieliśmy okazję współpracy między innymi z Domem Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie, „Fundacją Dobra Wola”, Domem Pomocy Społecznej Krakowska 55, fundacją „Fason, świetlicami TPD „Amaltea”, „Chatka Puchatka” i innymi podmiotami.


Wybrane inicjatywy KNPO w latach 2016/2017
„Naukowy Marzec z KNPO” – marzec 2016
„ŚWIĘTO RODZIN ADOPCYJNYCH” - czerwiec 2016
Warsztaty plastyczne – grudzień 2016
 „Podaruj Święta” (wydarzenie coroczne) – grudzień 2016
"Jak zaprojektować warsztat/szkolenie dla dzieci i młodzieży" (20 h) – listopad/grudzień 2016
Impreza Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej na ul. Krakowskiej 55 – listopad 2016
STREETWORKING- pedagogika ulicy, czyli praca z dziećmi ulicy" – listopad 2016
Warsztaty plastyczne „Mulinowy Zawrót Głowy” – marzec 2017
„Patryk Laksa Stand UP” - – marzec 2017
„Wielkanocne Pomaganie” – kwiecień 2017
„Rozmowy o paragrafach – prawo rodzinne i opiekuńcze” - spotkanie z Mikołajem Dusiem- studentem prawa na UJ – kwiecień 2017

Ludzie

Prezes KNPO - Michał Matuszewski

Wiceprezeska KNPO - Karolina Wacińska


Skarbnik - Sonia Machowska


Opiekunka KNPO - dr Katarzyna Smoter

Członkinie:

1.    Anita Cichosz
2.    Marta Pątko
3.    Justyna Tutaj
4.    Karolina Płoskonka
5.    Kornelia Zając
6.    Dagmara Kolasa
7.    Aleksandra Sękowska
8.    Ewelina Łądkiewicz
9.    Karolina Szarkowska
10.    Angela Łużna
11.    Patrycja Cader
12.    Anna Całus
13.    Justyna Hajnus
14.    Karolina Wilk
15.    Ewelina Kiebzak
16.    Rozalia Braś
17.    Katarzyna Sularz
18.    Kinga Szlachta
19.    Barbara Krężel
20.    Justyna Lis
21.    Adrianna Cieślak

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów
Instytut Pedagogiki UJ
ul. Batorego 12
31-135 Kraków

e-mail: knpo@interia.pl
Facebook: https://web.facebook.com/KNPOUJ/
Blog: mlodypedagog.pl.tl
Przewodniczący: michall.matuszewski@student.uj.edu.pl
Opiekunka KNPO: katarzyna.smoter@uj.edu.pl