Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów powstało w 1999 roku. Obecnie zrzesza 24 aktywnych członków. Od lat szkolimy nasze umiejętności, krzewimy wiedzę pedagogiczną, aktywizujemy studentów i promujemy Instytut Pedagogiki UJ. Swoją działalność opieramy głównie o projekty o charakterze integracyjnym, mające na celu poznanie różnorodnych obszarów działalności pedagogicznej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego adresatów oddziaływań, jak i charakteru placówek, z którymi współpracujemy. Organizujemy również szkolenia, które usprawniają nasze umiejętności pedagogiczne, panele dyskusyjne oraz inne działania aktywizujące i integrujące studentów pedagogiki.

Co robimy?

W ramach KNPO zajmujemy się następującymi rodzajami aktywności:
- aktywność środowiskowa - skupiona w szczególności wokół organizowania projektów w różnorodnych placówkach na terenie środowiska lokalnego, związanych z pracą pedagoga. Działalność w tej sekcji umożliwia zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem tychże środowisk oraz sprawdzenie się w działaniach aktywizujących podopiecznych określonych placówek poprzez organizowanie inicjatyw w danej jednostce.
- aktywność naukowa - obejmuje grupę studentów, którzy swoimi działaniami zamierzają wzbogacić rozwój pedagogiki jako nauki. Praca w tej sekcji zorientowana jest na prowadzenie badań naukowych, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji, kongresów czy innych wydarzeń o charakterze naukowym.
- aktywność szkoleniowa, która opiera się na działaniach polegających na wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert szkoleń, warsztatów, których tematyka stanowi atrakcyjny obszar dla studentów pedagogiki oraz organizacja tychże szkoleń dla studentów Instytutu Pedagogiki.
W swojej działalności mieliśmy okazję współpracy między innymi z Domem Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie, „Fundacją Dobra Wola”, Domem Pomocy Społecznej Krakowska 55, fundacją „Fason, świetlicami TPD „Amaltea”, „Chatka Puchatka” i innymi podmiotami.


Wybrane inicjatywy KNPO w latach 2016/2017
„Naukowy Marzec z KNPO” – marzec 2016
„ŚWIĘTO RODZIN ADOPCYJNYCH” - czerwiec 2016
Warsztaty plastyczne – grudzień 2016
 „Podaruj Święta” (wydarzenie coroczne) – grudzień 2016
"Jak zaprojektować warsztat/szkolenie dla dzieci i młodzieży" (20 h) – listopad/grudzień 2016
Impreza Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej na ul. Krakowskiej 55 – listopad 2016
STREETWORKING- pedagogika ulicy, czyli praca z dziećmi ulicy" – listopad 2016
Warsztaty plastyczne „Mulinowy Zawrót Głowy” – marzec 2017
„Patryk Laksa Stand UP” - – marzec 2017
„Wielkanocne Pomaganie” – kwiecień 2017
„Rozmowy o paragrafach – prawo rodzinne i opiekuńcze” - spotkanie z Mikołajem Dusiem- studentem prawa na UJ – kwiecień 2017

Ludzie

Opiekun KNPO dr Renata Sigva

 

 KNPO - Karolina Wacińska

 

Członkinie:

 

   Marta Pątko

   Justyna Tutaj

   Kornelia Zając

   Aleksandra Sękowsk

   Ewelina Łądkiewicz

   Karolina Szarkowska

   Angela Łużna

   Patrycja Cader

   Anna Całus

   Justyna Hajnus

   Karolina Wilk

   Ewelina Kiebzak

   Rozalia Braś

   Katarzyna Sularz

   Kinga Szlachta

   Barbara Krężel

   Justyna Lis

 

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów
Instytut Pedagogiki UJ
ul. Batorego 12
31-135 Kraków

e-mail: knpo@interia.pl
Facebook: https://web.facebook.com/KNPOUJ/
Blog: mlodypedagog.pl.tl
Przewodniczący: Marlena Bryszak