Uchwały Rady Instytutu

Uchwała nr 25/2021 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 13 września 2021 roku w sprawie nowelizacji Regulaminu Praktyk Studenckich od 1 października 2021 roku
Załącznik nr 1

Uchwała nr 24/2021 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zasad wydatkowania subwencji przyznanej na rok 2021 w części przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą pracowników

Uchwała nr 23/2020 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie liczby wybieranych do Rady Instytutu Pedagogiki przedstawicieli
określonych grup pracowników, samorządu studentów i samorządu doktorantów

Uchwała nr 22/2019 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zasad wydatkowania subwencji w części przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą pracowników w roku akademickim 2019/20
Załącznik nr 1 (Word)

Uchwała nr 21/2019 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zasad wydatkowania subwencji na 2019 rok w części przeznaczonej
na działalność naukowo-badawczą pracowników
Załącznik nr 1 (Word)

Uchwała nr 20/2019 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunkach uruchamianych w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 19/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zasad podziału dotacji projakościowej dla studentów w roku akademickim 2019/2020
zał. nr 1 do Uchwały nr 19/2019

Uchwała Rady Instytutu nr 18/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wydatkowania subwencji na 2019 rok w cześci przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą pracowników
zał. nr 1 do Uchwały nr 18/2019

Uchwała nr 17/2019 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Praktyk Studenckich

Uchwała nr 16/2019 Rady Instytutu Pedagogiki w sprawie wstrzymania procedury uruchomienia pedagogiki specjalnej

Uchwała nr 15/2018 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie uruchomienia od roku 2019/20 nowych kierunkow studiów

Uchwala nr 14/2018 Rady Instytutu Pedagogiki z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji od roku 2019/20 na studiach I i II stopnia kierunku pedagogika z wyszczególnionymi specjalnościami

UchwałaUchwała nr 13/2018 Rady Instytutu Pedagogikiz dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie likwidacji na studiach I stopnia kierunku pedagogika specjalna specjalność resocjalizacja

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 11/2018 z dn. 1 marca 2018 r. w sprawie przesunięcia terminu realizacji Uchwał Rady Instytutu nr 9 i nr 10 z dn. 1 lutego 2018r.

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 10/2018 z dn. 1 lutego 2018 r. w sprawie uruchomienia specjalności Resocjalizacja na I stopniu kierunku Pedagogika

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 9/2018 z dn. 1 lutego 2018 r. w sprawie zawieszenia kierunku Pedagogika specjalna specjalność Resocjalizacja

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 8/2017 z dn. 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad podziału środków na Działalność Statutową w 2018 r.

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 7/2017 z dn. 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Praktyk Studenckich

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 6/2017 z dn. 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zawieszenia niektórych specjalności

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 5/2017 z dn. 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia niektórych specjalności

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 4/2017 z dn. 9 marca 2017 r. w sprawie kryteriów, jakie powinna spełniać praca dyplomowa na studiach I stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki nr 3/2017 z dn. 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 2/2016 z dn. 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uchwała Rady Instytutu Pedagogiki nr 1/2016 z dn. 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Pracowni Diagnoz Pedagogicznych

Zarządzenia Dyrektora Instytutu Pedagogiki