Skład Rady Instytutu

dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ (Przewodnicząca Rady) - Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr Bożena Czerska - Zastępca Dyrektora

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

dr hab. Krystyna Ablewicz, prof.UJ

dr hab. Bogusław Bieszczad

dr hab. Jacek Bylica

dr hab. Dorota Gierszewski

dr hab. Beata Gola, prof. UJ

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ

dr hab. Marek Kościelniak

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

dr hab. Lucas Mazur

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ

dr Krzysztof Polak, prof. UJ

dr Tomasz Leś – przedstawiciel pracowników niesamodzielnych

dr Renata Pater – przedstawiciel pracowników niesamodzielnych

mgr Karina Blamowska - przedstawiciel administracji

Gabriela Głód – przedstawiciel studentów

Świetlana Rokosz-Kuczyńska – przedstawiciel studentów

Klaudia Wojakowska - przedstawiciel studentów

Berenika Tubielewicz - przedstawiciel studentów