Pracownia Diagnoz Pedagogicznych

Pracownia Diagnoz Pedagogicznych (PDP) w Instytucie Pedagogiki powołana została do życia z dniem 1 lutego 2017 przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka. Jednak zamysł jej utworzenia sięgają roku 2014/2015 roku, kiedy w Instytucie realizowany był projekt „Pedagog i jego warsztat diagnostyczny” z funduszów ArsDocendi.

Do zadań PDP należy w szczególności: współpraca z innymi jednostkami Instytutu Pedagogiki UJ w prowadzeniu badań naukowych dotyczących zjawisk edukacyjnych, praktyk związanych z diagnozą i diagnostyką (m.in. tworzenie narzędzi diagnostycznych i adaptacja testów obcojęzycznych); współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami edukacyjnymi zajmującymi się diagnozą pedagogiczną. Pracownia pełni także rolę forum umożliwiającego nawiązanie kontaktów badaczom różnych specjalności, których zainteresowania naukowe pokrywają się z przedmiotem działalności Pracowni.

W zasobach Pracowni zgromadzone są liczne wystandaryzowane testy do badań edukacyjnych i pedagogicznych, z których mogą korzystać pracownicy Instytutu Pedagogiki UJ, doktoranci i magistranci.

Podczas dyżurów PDP można zapoznać się ze zgromadzoną bazą testów, przejrzeć wybrane przez siebie narzędzia, wypożyczyć podręczniki do testów, skonsultować dobór narzędzia do projektu badawczego, a także ustalić warunki prawne i finansowe korzystania z wybranego narzędzia.

Regulamin

Kierownik Pracowni

Dyżury

 

wtorek od 13.15 do 14.15   pok.20A 

 

Kontakt:  joanna.ignatowicz@doctoral.uj.edu.pl​  mgr Joanna Ignatowicz-Nikiel

w przypadku dodatkowych pytań: b.ostafinska-molik@uj.edu.pl dr Barbara Ostafińska-Molik