Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowości 2022

Publikacje nabyte lub otrzymane w darze przez bibliotekę Instytutu Pedagogiki UJ w 2022 roku.

Napis 2022 ze stosem książek.

Bildung in Demokratie und Diktatur : Bilanz und Perspektiven 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution / Peter Gutjahr-Löser, Jürgen Ronthaler, Dieter Schulz (Hrsg.). [Leipzig] : Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2021. Sygn. P-16108 czyt.

Developing reflective practice : a guide for beginning teachers / edited by Debra McGregor and Lesley Cartwright. Maidenhead : Open University Press, 2011. Sygn. 24854

Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej : monografia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej : XXVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej / praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. Kraków : Tomami, 2022. Sygn. P-16126 czyt., 24981

Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Warszawa : Difin, 2020. Sygn. 24875 czyt.

Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim. T. 2, Prawda w kształceniu przyszłych nauczycieli / Krystyna Chałas, Stanisław Dziekoński, Witold Starnawski. Kraków : Wydawnictwo "scriptum", 2021. Sygn. 24881

Dzieci i sztuka / Magdalena Kosno i Mikołaj Spodaryk ; współpraca: Przemysław Bąbel i Elżbieta Kaproń. Kraków : Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, 2021. Sygn. 24800 czyt.

Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. Sygn. 24864 czyt.

Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / redakcja naukowa Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Sygn. 24865 czyt.

Ergonomia wobec wielokulturowości. Cz. 1 / Maciej Złowodzki, Marian Piekarski, Karolina Trzyniec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności. Kraków : Wydawnictwo PK, 2021. Sygn. 24858 czyt.

Ergonomia wobec wielokulturowości. Cz. 2 / Tadeusz Juliszewski, Wojciech Jan Chmielewski, Joanna Olszewska-Gniadek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności. Kraków : Wydawnictwo PK, 2021. Sygn. 24859 czyt.

Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. Bd. 1-2 / Ulrich Deinet, Benedikt Sturzenhecker, Larissa von Schwanenflügel, Moritz Schwerthelm (Hrsg.). Wiesbaden : Springer VS, 2021. Sygn. 24885/1 czyt., 24885/2 czyt.

Humanistyczne alternatywy pedagogów / Adam Fijałkowski, Irena Wojnar. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. Sygn. 24798 czyt.

Idealny opiekun nie istnieje : poznaj demencję i inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować / Karolina Jurga. Warszawa : Karolina Jurga - Poznaj demencję, 2021. Sygn. 24874 czyt.

Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych / Katarzyna Pająk. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. Sygn. 24879

Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę : budowanie środowiska estetycznego wychowania / Małgorzata Minchberg. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, 2022. Sygn. 24887 czyt.

Jak wychowywać chłopca : potęga relacji w kształtowaniu dobrych ludzi / Michael C. Reichert. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16117

Kobieta w kulturze i przestrzeni życia społecznego : analiza filozoficzna i kulturowo-historyczna / redakcja naukowa Halina Bejger, Renata Kartaszyńska. Chełm ; Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2020. Sygn. 24880

Krajobraz i doświadczenie / pod redakcją Beaty Frydryczak i Mateusza Salwy. Łódź : Przypis, 2019. Sygn. P-16111

Między wspólnotą a wyobcowaniem : człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny / Łukasz Szwejka, Bogdan Więckiewicz, Piotr T. Nowakowski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021. Sygn. 24908 czyt.

Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w "Żywocie człowieka poczciwego" : studium filozoficzno-teologiczne / Rafał Marcin Leszczyński. (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2020. Sygn. 24906 czyt.

Młodzi dorośli : identyfikacje, postawy, aktywizm i problemy życiowe / pod redakcją Krystyny Skarżyńskiej. Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im Marka Dietricha 2021. Sygn. 24841 czyt.

Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój : konteksty praktyczne i teoretyczne / Dorota Pauluk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. Sygn. P-16156 czyt., 24910

Narracja w pedagogice : teoria, metodologia, praktyka badawcza / Amelia Krawczyk-Bocian. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. Sygn. 24851 czyt.

Nie strach się bać : jak pomóc dziecku oswoić lęki i zmartwienia / Lawrence J. Cohen. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16114

Niepełnosprawność intelektualna : poznawanie i wspieranie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. Sygn. 24888 czyt.

O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię / Carl R. Rogers ; przedmowa Peter D. Kramer. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. Sygn. 24877

Odczarować adopcję : przewodnik dla tych, którzy chcą odnaleźć swoje dziecko i zostać rodzicami / Magdalena Modlibowska. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16119

Oddaję serce dzieciom / Wasyl Suchomliński ; tłumaczył Marian Bybluk. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2019. Sygn. 24844 czyt.

Okna do naszych dzieci : terapia dzieci i młodzieży w podejściu Gestalt / Violet Oaklander ; przekład Katarzyna Krawczyk. Warszawa : Oficyna Związek Otwarty, 2021. Sygn. 24852 czyt.

Oswajając zmienność : kultura lokalna z perspektywy domów kultury / Rafał Wiśniewski, Grażyna Pol, Rafał Pląsek, Agnieszka Bąk. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021. Sygn. 24796 czyt.

Pandemia! : Covid-19 trzęsie światem / Slavoj Žižek. Warszawa : Wydawnictwo Relacja, 2020. Sygn. 24876

Pedagogika holistyczna : studium z perspektywy metanauk społecznych / Bogusław Śliwerski. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. Sygn. 24890 czyt.

Pedagogika przedszkolna z metodyką / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. Sygn. 24843 czyt.

Pedagogika przygody a harcerstwo : studium teoretyczne / Ewa Palamer-Kabacińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. Sygn. 24799 czyt.

Penologia ogólna : perspektywa integralnokulturowa. T. 1, Kara kryminalna jako ogólna kategoria instytucji prawnej i społecznej / Jarosław Utrat-Milecki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. Sygn. 24904 czyt.

Penologia ogólna : perspektywa integralnokulturowa. T. 2, Podstawy teoretyczne polityki karnej / Jarosław Utrat-Milecki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. Sygn. 24905 czyt.

Playful parenting : rodzicielstwo przez zabawę / dr Lawrence J. Cohen. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16120

Pod presją : twarzą w twarz z epidemią stresu i lęku wśród dziewcząt / Lisa Damour. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16115

Polskie szkoły resocjalizacji / redakcja naukowa Irena Pospiszyl, Milena Miałkowska-Kozaryna. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022. Sygn. 24873 czyt.

Poszukiwanie refleksyjności w edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / Anna Perkowska-Klejman. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019. Sygn. 24889 czyt.

Potęga obecności : jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; przekład Joanna Dżdża. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. P-16116

Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych / Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka, Aleksandra Nastazjak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021. Sygn. 24794, 24795 czyt., P-16099P-16100

Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej : monografia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej : XXVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej / praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Warszawa ; Kraków : Grupa Tomami, 2020. Sygn. P-16124 czyt.

Stulecie samotnych : jak odzyskać utracone więzi / Noreena Hertz ; tłumaczenie: Patrycja Zarawska. Warszawa : Słowne, 2022. Sygn. 24866 czyt.

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Łączek. Warszawa : Difin, 2021. Syng. 24784 czyt.

Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki : uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Monika Szczygieł. Kraków : Wydawnictwo Libron, 2020. Sygn. 24883

Supervision that improves teaching and learning : strategies & techniques / Susan Sullivan, Jeffrey Glanz ; foreword by Karen Osterman. Thousand Oaks : Corwin, a SAGE Company, 2013. Sygn. 24855

Systemowe ograniczanie zaburzeń uprawiania hazardu / Małgorzata PiaseckaŁukasz Szwejka, Aleksandra Nastazjak. Kraków : Impuls, 2022. Sygn. 24911 czyt.

Szkoły poza horyzont / redakcja Jerzy Hausner, Magdalena Jelonek. Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2021. Sygn. 25780 czyt.

Środowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja Małgorzata Rozenbajgier. Kraków : Petrus, copyright 2019. Sygn. 24756 czyt., 24755P-16101

Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup : (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne) / redakcja naukowa Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, 2018. Sygn. 24867 czyt.

Weryfikacja kompetencji obywatelskich polskich maturzystów : analiza na podstawie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie z lat 2010-2019 / Piotr Załęski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego copyright 2021. Sygn. 24884

Współczesne zagadnienia wychowania i kształcenia : zwrot w stronę edukacji jutra / redakcja naukowa Danuta Morańska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2022. Sygn. P-16110 czyt.

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu / Robert Fulghum. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. 24882

Wychowanie i socjologia / Émile Durkheim ; tłumaczenie Piotr Kostyło i Dorota Rybicka ; wstęp i redakcja naukowa Piotr Kostyło ; posłowie Zbigniew Kwieciński i Ewa Marynowicz-Hetka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. Sygn. 24853 czyt.

Wzmacnianie współpracy podmiotów edukacji w zakresie profilaktyki szkolnej / Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka, Aleksandra Nastazjak, Małgorzata Piec. Kraków : Impuls, 2021. Sygn. 24842 czyt.

Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna : monografia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej : XXVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej / praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. Warszawa ; Kraków : Tomami, 2021. Sygn. P-16125 czyt.