Nowości wydawnicze 2021

Oddech myśli : archiwalia główne / Bogdan Nawroczyński ; redakcja naukowa, wybór i komentarz Lech Witkowski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. Sygn. 24703 czyt.

Całość i struktura jako kategorie systemowego wymiaru edukacji / Roman Schulz. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. 24704 czyt.

Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. Warszawa : PWN ; Amsterdam : we współpracy z Association Montessori Internationale ; Poznań : we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2020. Sygn. 24719 czyt.

Contemporary educational contexts of cultural heritage / Joanna Torowska. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. P-160512466624667P-16050 czyt.

Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. Sygn. 24681 czyt.

Doświadczenie in vitro : niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej / Magdalena Radkowska-Walkowicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. Sygn. P-16071 czyt.

Dziecko w rodzinie / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda.Warszawa : PWN ; Amsterdam : we współpracy z Association Montessori Internationale ; Poznań : we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2020. Sygn. 24720 czyt.

Ewaluacja w pracy nauczycieli : konteksty zawodowe i tożsamościowe / Zuzanna Sury. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Sygn. 24684 czyt.

Health communication in Poland / edited by Aleksandra Hulewska and Agnieszka Piasecka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Sygn. 24276 czyt.

Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa: Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. 24708 czyt.

Jaki patriotyzm? / Anna Wiłkomirska, Adam Fijałkowski. Warszawa : Difin, 2016. Sygn. 24711 czyt.

Język łaciński w średniej szkole ogólnokształcącej w latach 1945-2004 / Janusz Ryba. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Sygn. 24728P-16075 czyt.

Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty : raport z badań / opracowanie Anna Waluga. Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca, 2016. Sygn. 24727 czyt.

Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu : między psychologią a medycyną / red. nauk. Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. Sygn. 24697 czyt.

(Kontr-)rewolucja oświatowa : studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych / Bogusław Śliwerski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Sygn. 24706 czyt.

Maria Montessori : historia aktualna / Grazia Honegger Fresco ; [przekład: Jowita Maksymowicz-Hamann]. Warszawa : Mamania, 2020. Sygn. 24722 czyt.

Metodologia jako sztuka wyjścia : podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem / Martyna Pryszmont. Wrocław : Atut, 2020. Sygn. 24709 czyt.

Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka : fakty i mity / Małgorzata Chojak. Warszawa : Difin, 2019. Sygn. 24714 czyt.

O kształtowaniu się człowieka / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. Warszawa : PWN ; Poznań : we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2019. Sygn. 24718 czyt.

O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją / Magdalena Szczygieł. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. Sygn. 24686P-16056 czyt.

Ojczyzna w refleksji pedagogicznej / Andrzej Jakub Sowiński. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. 24710 czyt.

Oświata na ziemi niepołomickiej / Teresa Olearczyk. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2020. Sygn. 24690 czyt.

Pałacowe dzieci : rzecz o pedagogii Stanisława Jedlewskiego na podstawie funkcjonowania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach w latach 1946-1950 / Małgorzata Michel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Sygn. 24678 czyt.

Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm : perspektywa makropsychologiczna / Piotr Radkiewicz. Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2019. Sygn. 24712 czyt.

Pedagogika wrażliwa na "resilience" : studium teoretyczno-empiryczne / Karol Konaszewski. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. P-16065 czyt.

Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla lekarzy / Jadwiga Maria Jaraczewska, Anna Derwich ; [przedmowa dr n. med. Pilar Lusilla]. Warszawa : Eneteia, 2020. Sygn. P-16058 czyt.

Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych. Podręcznik dla profilaktyków uzależnień / Jadwiga Maria Jaraczewska, Anna Derwich ; [przedmowa dr Jeff Breckon]. Warszawa : Eneteia, 2020. Sygn. P-16059 czyt.

Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem / Barbara Stańdo-Kawecka. Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Sygn. 24707 czyt.

Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939 : aspekty ideologiczne i pedagogiczne / Janina Kostkiewicz. Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2020. Sygn. 2467924677 czyt.

Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji : wybrane konteksty / Katarzyna Smoter. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Sygn. 24688, P-16057 czyt.

Psychoarytmetyka / Maria Montessori ; ilustracje Van de Manakker ; przekład Marcin Żuchowski ; przedmowa i redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda ; konsultacja matematyczna Jakub Szczepaniak. Warszawa : PWN, 2020. Sygn. 24721 czyt.

Psychodynamiki i ich struktura : studia z humanistyki stosowanej / Lech Witkowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Pedagogiki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Sygn. 24687 czyt.

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Warszawa : PWN, 2020. Sygn. 24701 czyt.

Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. Warszawa : PWN, 2020. Sygn. 24702 czyt.

Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. Warszawa : Difin, 2020. Sygn. 24715 czyt.

Rodzina polska w kulturze realnego socjalizmu : między ideologią a codziennością / Renata Doniec. Kraków : Impuls, 2019. Sygn. 24693 czyt.

Różne oblicza samotności : konteksty pedagogiczne / redakcja naukowa Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. Warszawa : Difin, 2019. Sygn. 247016 czyt.

Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym / Redakcja naukowa Tomasz Łączek. Warszawa : Difin, 2020. Sygn. 24717 czyt.

Wokół filozofii wychowania : studia i szkice / pod redakcją Sławomira Sztobryna i Moniki Miczki-Pajestki. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2020. Sygn. 24705 czyt.

Wychowanie do empatii : koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym / Maciej Ciechomski. Kraków : Impuls, 2020. Sygn. 24713 czyt.

Wypalenie zawodowe nauczycieli : diagnoza, wsparcie, profilaktyka / Maria Kocór. Kraków : Societas Vistulana, 2019. Sygn. 24674 czyt.