Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje nabyte lub otrzymane w darze przez bibliotekę Instytutu Pedagogiki UJ w 2020 roku.

Contingency and normativity : the challenges of Richard Rorty / Rosa M.Calcaterra. Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2019. Sygn. 24547

Crime without punishment... : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945 / edited by Janina Kostkiewicz. Krakow : Jagiellonian University Press, copyright 2020. Sygn. 24656, 24655 czyt.

Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja / pod redakcją Katarzyny Wrońskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. Sygn. 24654 czyt.

Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej : wprowadzenie do problemu / redakcja naukowa Lech Witkowski. [Toruń] : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2019]. Sygn. 24657 czyt.

Dzieje oświaty w Hałcnowie : od szkółki parafialnej do Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej / Władysław Mirota. Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2018. Sygn. 24662

Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, 2019. Sygn. 24614 czyt.

Edukacyjna wartość dziecięcych pytań / Jolanta Bonar, Anna Buła. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. Sygn. 24615

Harcerze Okrągłego Stołu : etyka Solidarności, chrześcijański dialog i troska o Polskę przy Okrągłym Stole 1989 r. / Tadeusz Perzanowski. Kraków : Tadeusz Perzanowski, 2020. Sygn. 24659

Inkluzja : wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej / pod redakcją Joanny Aksman i Beaty Zinkiewicz. Kraków : Societas Vistulana, 2019. Sygn. 24673 czyt.

Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? : raport z badania jakościowego w ramach projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych" / [autorzy: Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska, Agnieszka Białek]. Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2019. Sygn. P-16052 czyt.

Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów? : wyniki badania trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011-2016 / [autor: Joanna Dąbrowska-Resiak]. Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2018. Sygn. 24499 czyt.

Kantata historyczna Marsz Zielonego Szczepu opus 27 KDH / Tadeusz Perzanowski. Kraków ; [Wielka Wieś] : Ingraphic, Studio Reklamy i Poligrafii, Mateusz Indyka, 2020. Sygn. 24658

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie : początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia : raport Eurydice / Komisja Europejska. Warszawa : Brussels : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2018. Warszawa : Brussels : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2018. Sygn. 24481 czyt., P-15938 czyt.

Kolaż doświadczeń uczących (się) dorosłych : wybór tekstów z platformy EPALE (2018 r.) / [koncepcja i wybór tekstów Monika Sulik]. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. Sygn. 24497 czyt., P-15944 czyt.

Małpy i filozofowie : [skąd pochodzi moralność?] / Frans de Waal ; komentarze Robert Wright, Korsgaard Christine M., Kitcher Philip, Singer Peter ; wstęp i opracowanie Stephen Macedo, Josiah Ober ; tłumaczenie Bartosz Brożek, Michał Furman. Kraków : Copernicus Center Press, 2020. Sygn. 24563 czyt.

Memories of Gustav Ichheiser : life and work ofan exiled social scientist / editors Amerei C. Joechel, Gerhard Benetka. Cham : Springer International Publishing AG, copyright 2018. Sygn. 24370

Mobilność kluczem do kariery? : raport z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych / Michał Pachocki. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. Sygn. 24496 czyt., P-15945 czyt.

Od potrzeby do koncepcji projektu : Erasmus+ Edukacja szkolna : przewodnik dla szkół / [redaktor prowadzący Radosław Krąpiec]. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. Sygn. P-15937 czyt.

Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin. [Kraków] : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2019]. Sygn. 2450724650P-16048P-16047

Pedagogiczna teoria szkoły : studium na podstawie niemieckich teorii szkoły / Marek Kościelniak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Sygn. 245932464724592P-16031 czyt.

Podejścia metodologiczne w pedagogice : koncepcje - badania - wyniki / redakcja naukowa Alina Budniak i Małgorzata Mnich. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. Sygn. 24668 czyt.

Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce - rekonstrukcja codzienności / Małgorzata Sikorska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. Sygn. 24616 czyt.

Prawda - dobro - piękno : pamięci profesora Janusza Gniteckiego / pod redakcja Małgorzaty Kabat ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. Sygn. 24649 czyt.

Pro memoria : profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa i Małopolski 1803-2019. 4 / pod redakcją Jana Wiktora Tkaczyńskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Sygn. 24675 czyt.

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego / redakcja naukowa Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. Sygn. 24660 czyt.

Rehabilitation work : supporting desistance and recovery / Hannah Graham. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. Sygn. 24374

Siła partnerstw strategicznych / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. Sygn. 24498 czyt.

The system of education in Poland / [editor Ewa Kolanowska]. Warsaw, Poland : Foundation for the Development of the Education System, 2018. Sygn. P-15940 czyt.

W tej zabawie jest metoda! : podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży / [redakcja] Steffen Hauff, Kathrina Hülsmann, Natalia Krasowska, Hannah-Maria Liedtke, Judith M. Rösch, Klaus Waiditschka. Warszawa : Poczdam : Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2018. Sygn. P-15868 czyt.

Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli / praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel ; recenzja Mirosław J. Szymański ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Kraków : Grupa Tomami, 2018. Sygn. 246702441824503 czyt.

Współczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły / pod redakcją Anny Pilch, Marty Rusek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. Sygn. 24625 czyt.

Zagrożenia związane z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych / [redakcja merytoryczna: Grzegorz Wodowski ; autorzy tekstów: Filip Durski, Bartosz Michalewski, Stanisław Żołądek, Grzegorz Wodowski]. Kraków : Poradnia MONAR w Krakowie, 2019. Sygn. P-16034P-16035

Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia : praca zbiorowa / pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. Kraków : Grupa Tomami, 2019. Sygn. P-1602924671 czyt.