Nowości wydawnicze 2018

Bergson Henri, Teksty pedagogiczne / tłumaczenie Piotr Kostyło i Dorota Rybicka; red. naukowa Piotr Kostyło. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 2017.   Sygn. 24 316, P-15 851 czyt.

Deptuła Maria, Misiuk  Agnieszka,  Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa, WN PWN, 2016.  Sygn. 24 324 czyt.   

LeDOUX  Joseph, Lęk : Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu / tłumaczenie i wprowadzenie  Kinga Wołoszyn-Hohol  i  Mateusz Hohol. Kraków, Copernicus Center Press, 2017.   Sygn.  24 332 czyt.

Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. naukowa Joanna Głodkowska. Warszawa, WN PWN, 2017.  Sygn. 24 320 czyt.  

Głodkowska  Joanna , Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji. Warszawa, WN PWN, 2017.  Sygn. 24 321 czyt.  

Godawa Grzegorz, Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne. Kraków, Impuls, 2018.   Sygn. 24 326 czyt.   

Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1, Idee-koncepcje / pod red. Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madalińskiej-Michalak, Bogusława  Śliwerskiego.  Kraków : Oficyna Wyd. Impuls; Białystok : Wydział Pedagogiki  i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.   Sygn.  24 327 czyt.

Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 2, Koncepcje-praktyki / pod red. naukową Wiolety Danilewicz, Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego.  Kraków : Oficyna Wyd. Impuls; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.    Sygn.  24 328 czyt.

McLuhan Marshall, Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku / przekład Andrzej Wojtasik ; ze wstępem Grzegorza Godlewskiego. Warszawa : NCK , 2017.  Sygn.  24 325 czyt.

Nikitorowicz  Jerzy, Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2017.   Sygn.  24 323 czyt.

Palka Stanisław, Wiązanie podejść  metodologicznych  w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków,: Oficyna Wyd. Impuls, 2018.   Sygn.  24 318, P-15 852 czyt.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce / pod red. Bożeny Zawadzkiej, Tomasza Łączka. Kielce ; Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017.  Sygn.  24 329 czyt.

Rocznik Biblioteki Kraków. R. 1/2017 / [red. naczelny  Stanisław Dziedzic ]. Kraków : Biblioteka Kraków, 2017.  Sygn.  P-15 853 czyt.

Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie im. Włodzimierza  Tetmajera. Nr 16/17 / [red. tomu Bartłomiej Gołek].  Warszawa : Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa  Naukowo-Kulturalnego, 2018.   Sygn.  P-15 853 czyt.

Sawicki Krzysztof, Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2018.   Sygn.  24 331 czyt.

Siemaszko Andrzej, Gruszczyńska Beata, Marczewski Marek, Atlas przestępczości w Polsce 5 / red. naukowy Andrzej Siemaszko ; Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa  : Oficyna Naukowa , 2015.  Sygn.  24 330 czyt.  

Wojciechowski Franciszek, Opozda-Suder  Sylwia, Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych ; wybrane problemy. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,  2017.  Sygn.   24 315 czyt., P-15 850 czyt.

Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego / pod red. naukową Bogusława Śliwerskiego, Marka Walancika. Kraków : Oficyna Wyd. Impuls ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. Sygn.   24 319 czyt.  

Zalewska-Pawlak Mirosława, Sztuka i wychowanie w XXI wieku : w poszukiwaniu zagubionej  teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu.  Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.  Sygn.  24 322, 24 317 czyt.