Nowości wydawnicze 2016

I kwartał

Ablewicz Krystyna, Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego /Bratislava, Univerzita Komenskeho, 2015. Sygn. 23 682, P-15 743 czyt.

Aksjologia współczesności: problemy i kontrowersje / pod. red. Bogumiły Truchlińskiej. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2012. Sygn. 22 838

Art in education and therapy=Sztuka w wychowaniu i terapii / Ed.by Mirosława Furmanowska. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wyd. Oświatowe, 2014. Sygn. 23 105 czyt.

Babicka-Wirkus Anna, Uczeń (nie)biega i (nie) krzyczy: rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn, 23 345.

Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna: Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 768.

Basiaga Jan, Zawodowa miłość: o opiece nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. Sygn. 23 306.

Bejma Agnieszka, Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej; prawo i praktyka / Inst.Nauk Polit.Wydz.Dziennikarstwa i Nauk Polit.UW. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012. Sygn. 22 805 czyt.

Biel Lindsey, Integracja sensoryczna: skteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2015. Sygn. 23 407.

Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. naukowa Ewa Solarczyk-Ambrozik. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UiAM, 2013. Sygn. 23 050 czyt.

Chomczyński Piotr, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych: socjologiczna analiza interakcji grupowych. Łódź, Wydawnictwo UŁ, 2014. Sygn. 23 096.

Chutorański Maksymilian, Pojęcie i konteksty wychowania w pracach Michela Toucaulta. Wrocław, Wydawnictwo Nauk.Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. Sygn. 23 009.

Connors Gerard J., Etapy zmiany w terapii uzależnień: wybór i planowanie interwencji. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2015. Sygn. 23 413.

Czerniejewska Izabela, Edukacja wielokulturowa: działania podejmowane w Polsce. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sygn. 23 040.

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. naukowa Józef Bednarek. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 989 czyt.

Czyżowska Dorota, Sprawiedliwość i troska: o sposobach rozwiązywania dylematów moralnych przez kobiety i mężczyzn. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2012. Sygn. 23 235.

Dostojny uniwersytet? / red. Anna Śliz, Marek S. Szczepański. Warszawa, Oficyna Naukowa, 2014. Sygn. 23 355 czyt.

Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie / red. naukowa D. Gierszewski, H. A. Kretek. Racibórz, Wyd.PWSzZ, 2015. Sygn. 23 416 czyt.

Encyklopedia seniora: profilaktyka, leczenie, aktywność, prawo / Maria Kerth. Warszawa, Wyd. SBM, 2014. Sygn. 23 214 czyt.

Forma Paulina, Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej: studium teoretyczno-empiryczne. Kielce, Wyd. Uniw. Jana Kochanowskiego, 2012. Sygn. 23 036.

Global intellectual history / edited by Samuel Moyn and Andrew Sartori. New York: Columbia University Press, 2013. Sygn. 23 021.

Gójska Agata, Mediacje rodzinne. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2014. Sygn. 23 319.

Górecki Mirosław, Idea, instytucjonalizacja i funkcja wolontariatu. Warszawa, Wyd. Akad.”ŻAK”, 2013. Sygn. 22 797 czyt.

Gracka-Tomaszewska Milena, Drogi do macierzyństwa: reprezentacja siebie i reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014.  Sygn. 23 307.

Gruca-Miąsik Urszula, Rozumowanie moralne młodzieży: wybrane obszary i konteksty. Rzeszów, Wydawnictwo URz, 2015. Sygn. 23 361.

Hejnicka-Bezwińska Teresa, Praktykaedukacyjna w warunkach zmiany kulturowej: w poszukiwaniu logiki zmian. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Sygn. 23 534, 23 341 czyt.

Hornowska Elżbieta, Rola środowiska w rozwoju małego dziecka-metody badania / Elżbieta Horniowska. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2014. Sygn. 23 115.

Hostyński Lesław, Karnawał czy post?: o moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2015. Sygn. 23 400.

Idea uniwersytetu: reaktywacja / red. Piotr Sztompka, Krzysztof Matuszek. Kraków, Wydawnictwo UJ, 2014. Sygn. 23 414 czyt.

Jakubowicz-Bryx Anna, Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu K.Wielkiego, 2015. Sygn. 23 431, 23 498.

Kajka Natalia, Szymona Kinga, Yerapia ADHD: trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Lublin, Wydawnictwo CZELEJ, 2014. Sygn. 23 116.

Kaplan Sam, The pedagogical state: education and the politics of national culture in post 1980 Turkey. Stanford, California, 2006. Sygn. 23 412.

Karkowska Magda, Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych: wyzwania współczesności, Łódź, Wyd. UŁ, 2013. Sygn. 22 829.

Karwasz Grzegorz, Kruk Jolanta, Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej-wystawy, muzea i centra nauki. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2012. Sygn. 22 759.

Kaźmierczak Maria, Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2015. Sygn. 23 340.

Kergorlay-Soubrier Marie-Madelaine, Kraków, Wyd. SALWATOR,2012. Sygn. P-15 420.

Kławsiuć-Zduńczyk Anna, Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 2014. Sygn. 23 097.

Kostkiewicz Janina, Wychowanie-rodzina-społeczny rozwój osoby: studia ze spotkań krakowsko-bratysławskich. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. P-15 744.

Krakowiak Piotr, Wolontariat w opiece u kresu życia: geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji: ku sysntezie socjopedagogicznej. Toruń, Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika, 2012. Sygn. 22 804 czyt.

Kuby Gabriele, Rewolucja genderowa: nowa ideologia seksualności. Kraków, Wyd. HOMO DEI, 2013. Sygn. 22 920.

Kujawiński Jerzy, Szkoła XXI wieku i jej atrybuty. Poznań, Wyd. Naukowe UiAM, 2014. Sygn. 23 044.

Kultura-Sztuka-Edukacja. T.1 /red. Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2015. Sygn. 23 357 czyt.

Lach Bogdan, Słowiński Przemysław, Dzieciobójczynie. Chorzów, Wyd. Videograf, 2014. Sygn. 23 106.

Ladame Francois, Wieczne nastolatki: dojrzewanie, dorosłość,tożsamość: perspektywa psychoanalityczna. Gdańsk, Wyd. IMAGO, 2014. Sygn. 23 311.

Latoś Agnieszka, Zabiłem własne dziecko…: studium przypadków oraz możliwości ich resocjalizacji. Bydgoszcz, Wyd. Uniw. K.Wielkiego, 2012. Sygn. 23 178.

Lewicka Monika, Świat wartości młodzieży akademickiej. Bydgoszcz, Wyd. Uniw. K. Wielkiego, 2015. Sygn. 23 430.

Lewicka Monika, Wybory życiowe studentów: małżeństwo-rodzina-formy alternatywne. Bydgoszcz, Wyd. Uniw. K. Wielkiego, 2014. Sygn. 23 179.

Lombroso Cesare, Tatuaż przestępcy: fragment dzieła Człowiek zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny więziennej. Gdańsk, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, 2014. Sygn. P-15 641.

Lulek Barbara, Reczek-Zymróz Łucja, Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej: dylematy czasu przemian. Rzeszów, Bonus Liber, 2014. Sygn. 23 057.

Lutostański Michał Jan, Brzydkie słowa, brudny dźwięk: muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2015. Sygn. 23 383.

Malina Alicja, Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka: współczesne problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz, Wyd. Uniw. K. Wielkiego, 2014. Sygn. 23 183.

Marginalizacja na rynku pracy: teorie a implikacje praktyczne/ red. naukowa Noirbert G. Pikuła. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 422.

Marasiński Cezary, Filozoficzne aspekty kultury śmiechu. Toruń, Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2013. Sygn. 23 047.

Mariański Janusz, Moralność w kontekście społecznym. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2014. Sygn. 23 398.

Mariański Janusz, Sens życia, wartości, religia: studium socjologiczne. Lublin, Wyd. KUL, 2013. Sygn, 22 869.

II kwartał

Andrusiewicz Anna, Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek. Kraków, Fundacja na Rzecz Równości Polistrefa, 2014. Sygn. P-15 685 czyt.

Bałandynowicz Andrzej, Probacyjna sprawiedliwość karząca. Warszawa, Wolters Kluwer, 2015. Sygn. 23 349.

Bogdanowicz Marta, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014. Sygn. 23 064 czyt.

Cantelmi Tonino, Technopłynność. Człowiek w epoce internetu. Technopłynny umysł. Kraków, Wydawnictwo Franciszkanów “Bratni Zew”, 2015. Sygn. 23 390.

Chrzanowska Iwona, Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 524 czyt.

Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / red. Mieczysław Ozorowski, Andrzej Jacek Najda. Warszawa, Wydawnictwo SPES, 2015. Sygn. 23 415, P-15 702 do 704, P-15 705 czyt.

Critchley Simon, O humorze. Warszawa, Wydawnictwo Alethia, 2012. Sygn. 22 529.

Czarnota Wanda, Wybory życiowe młodych Polek: przyczynek do antropologii kobiety. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Sygn. 23 323.

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa, Wydawnictwo Stow. Bibliotekarzy Polskich, 2015. Sygn. 23 318 czyt.

Danecka Marta, Partycypacja wykluczonych wyzwanie dla polityki społecznej. Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, 2014. Sygn. 23 132.

Desmurget Michel, Teleogłupianie: o zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. Sygn. 22 486.

Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży / pod red. Małgorzaty Święcickiej. Warszawa, Wydawnictwo Paradygmat, 2014. Sygn. 23 238.

Dzieciństwo we współczesnej Polsce: charakter przemian / red. nauk. Beata Łaciak. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Zak, 2013. Sygn. 22 774.

Edukacja obywatelska w działaniu / red. Anna Kordasiewicz, Przemysław Sadura. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2013. Sygn. 23 047, 23 082.

Edukacja w systemie Marii Montessori-wychowaniem do wartości: praca zbiorowa / pod red. naukową Małgorzaty Mikszy. Łódź, Wyd. Palatum, 2014. Sygn. 23 459, P- 15 711 czyt.

Edukacja, Uniwersytet, Oświata Dorosłych: studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu / red. naukowa Wiesław Ambrozik. Poznań, Wyd. Naukowe UiAM, 2014.  Sygn. 23 006 czyt.

Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczsnej socjologii zachodniej / red. naukowa Włodzimierz Derczyński oraz Aleksandra Jasińska-Kania. Warszawa, PWN, 1975.  Sygn. 12 127 czyt.

Fedor-Freybergh Peter G., Dziecko prenatalne: psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego jako środowiska życia dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. P-15 663.

Ginter Joanna, Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewiyjnej, Gdańsk, Wyd. UG, 2013. Sygn. P-15 625.

Ferenz Krystyna, Zajdel Krzysztof, Dorastanie w małych miastach. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. Sygn. 22 428.

Folga-Januszewska Dorota: Muzeum: fenomeny i problemy. Kraków, Universitas, 2015. Sygn. 3 386, P-15 635, 23 401 czyt.

Furmańska-Maruszak Agnieszka, Wójtewicz Anna, Zamojska Małgorzata, Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia: szanse rozwoju w kontekście realiów społeceństwa masowej konsumpcji. Toruń, Wyd.Nauk.UMK, 2014. Sygn. 23 354.

Gajda Janusz, Wartości w życiu i edukacji człowieka. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 870.

Golczyńska-Grondas Agnieszka, “Wychowało nas państwo”: rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2014. Sygn. 23 013.

Guzy-Steinke Halina, Relacja wzajemności w perspektywie pedagogiki społcznej. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu K. Wielkiego, 2013. Sygn. 23 010.

Jaros Paweł J., Prawa Dziecka: dokumenty Rady Europy, Warszawa, 2013.  Sygn. P- 15 602 czyt.

Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach: eseje subiektywne / red. Lilianna Kiejzik, Katarzyna Bartosiak. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2012. Sygn. 22 840.

Kowalczyk Małgorzata H., Przestepcy seksualni: zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2014. Sygn. 23 248.

Messyasz Karolina, Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym: młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej. Łódź, Wyd. UŁ, 2013. Sygn. 22 822.

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu: inny w przestrzeni społecznej / pod red. Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. Poznań, Wyd. Nauk. UiAM, 2014. Sygn. 23 397 czyt.

Miksza Małgorzata, Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.  Sygn. 23 029.

Milewska Barbara, Losy wychowanków Domu Małego Dziecka. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014. Sygn. 23 243.

Moda w kulturze, sztuce i edukacji / pod red. naukową Wojciecha Bobrowicza, Dariusza Kubinowskiego i Zbigniewa Pakuły. Lublin, Wyd. UMCS, 2014. 23 063 czyt.

Naumiuk Agnieszka, Edukacja-partycypacja-zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych). Warszawa, Wyd. UW, 2014.  Sygn. 23 239.

Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych: współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki / red. naukowa Jerzy Nikitorowicz, Jolanta Muszyńska, Beata Boćwińska-Kiluk. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2014. Sygn. 23 360 czyt.

Pankowska Krystyna, Kultura-sztuka-edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2013.  Sygn. 22 792.

Pawlik Beata Maria, Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne. Warszawa, Difin, 2015.  Sygn. 23 338 czyt.

Pawłowska-Jaroń Halina, Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD: zaburzenia komunikacji językowej. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2015. Sygn. 23 351.

Pawłucki Andrzej, Nauki o kulturze fizycznej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 326.

Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. naukowa Marek Walancik, Jolanta Hrancova. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2013. Sygn. 22 983 czyt.

Pietruszka Lidia, Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich. Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015. Sygn. 23 366.

Pochylmy się nad dzieckiem: idea i dzieło Janusza Korczaka / pod red. Mariusza Korczyńskiego, Marzeny Okrasy, Bożenny Wierzchowskiej-Konery. Lublin, Wyd. UMCS, 2014. Sygn. 23 293.

Polityka i badania oświatowe w Niemczech i polsce: miscellanea / pod red. naukową Mirosława S. Szymańskiego i W. Hornera. Warszawa, Wyd. Akademickie “ŻAK”, 2011. Sygn. P-15 410.

Porozmawiajmy o starości… / pod red. Beaty Antoszewskiej, Urszuli Bartnikowskiej, Katarzyny Ćwirynkało. Olsztyn, Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2015. Sygn. 23 347 czyt.

Poza stereotypy: dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych / red. naukowa Marek Drogosz, Michał Bilewicz, Mirosław Kofta. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2012. Sygn. 23 002 czyt.

Prawa Dziecka: dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygn. P- 15 602 cz.

Prenatalny okres życia człowieka: zagadnienia interdyscyplinarne / red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Piotr Kierpal. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. P-15 664.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym: stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. naukowa Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Toruń, Wyd. Eduk. Akapit, 2013. Sygn. 22 958.

(Prze)moc w rodzinie: instytucjonalne formy (po)mocy / red. naukowa Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2015. Sygn. 23 382 czyt.

Przybylski Błażej, Zaangażowanie polityczne młodzieży. Toruń, Wydawnictwo ECE, 2014. Sygn. 23 098.

Rode Magdalena, Style myślenia przestepczego: podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 23 037.

Rutka Michalina, Miau.pl czyli wychowanie na uboczu kultury. Gdańsk, Wyd.UG, 2015. Sygn. 23 423.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłychw wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. naukowa Wojciech Kudyba, Beata Lisowska, Iwona Bugajska-Bigos. Nowy Sącz, Wyd. Naukowe PWSzZ, 2015. Sygn. P- 15 751 czyt.

Sekułowicz Małgorzata, Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. Sygn. 23 175.

Smykowski Błażej, Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Poznań, Wyd. Naukowe UiAM, 2012. Sygn. 22 436 czyt.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zjęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 334 czyt.

Stadnicka-Strzembosz Dominika, Wychowanie jako miłość. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2014. Sygn. 23 014.

Starość problem czy szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna / red. Jan Dziedzic. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2015. Sygn. 23 352.

Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej / red. nauk. Beata Tylewska-Nowak, Władysław Dykcik. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UiAM, 2013.  Sygn. 22 801 czyt.

Szarota Piotr, Uśmiech: instrukcja obsługi. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2012. Sygn. 22 532.

Subocz Elżbieta, Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. Sygn. 23 299.

Studia o Romach w polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2013. Sygn. 22 975.

Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prufer, Mirosław Kowalski. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 005 czyt.

Szczurek-Boruta Alina, O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości-konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014. Sygn. 23 008.

Szewczuk Katarzyna, Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej. Kraków, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, 2013.  Sygn. 22 821.

Szymański Mirosław J., Edukacyjne problemy współczesności. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 23 107.

Szymona Kinga, Kajka Natalia, Terapia ADHD. Trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym, Lublin, 2014. Sygn. 23 116.

Śliwerski Bogusław, Edukacja (w) polityce, polityka (w) edukacji: inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 308.

Taras Bożena, Agresja: studium semantyczno-pragmatyczne. Rzeszów, Wyd. URz, 2013.  Sygn. 22 837.

Terapia logopedyczna / red. nauk. D. Baczała, Jacek J. Błeszyński. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2014. Sygn. 23 364.

Tomkiewicz-Bętkowska Aleksandra: ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. P- 15 692.

W dialogu z Korczakiem / red. nauk. Marzenna Nowicka. Olsztyn, Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2014. Sygn. 23 353.

Weber Magdalena, Ziółkowska Beata, Piekno w okresie dojrzewania: spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym. Warszawa, Difin, 2012. Sygn. P-15 482.

Wieczorkiewicz Anna, Apetyt turysty: o doświadczeniu świata w podróży. Kraków, UNIVERSITAS, 2012. Sygn. 22 782.

Wilczyńska Agnieszka, Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego, 2013. Sygn. 23 145.

Wiśniewski Daniel, Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2012. Sygn. 22 718.

Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu-rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne / pod red. Bogdana Cimały i Marzanny Pogorzelskiej. Opole, Uniwersytet Opolski, 2014. Sygn. 23 365.

Wolontariat szansą rozwoju społecznego; rekomendacje dla pracy socjalnej /red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2012. Sygn. 22 778.

Worach-Kardas Halina, Starość w cyklu życia: społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości. Katowice, “Śląsk” Wyd. Naukowe, 2015. Sygn. 23 363 czyt.

Wróbel Alina, Problem intencjonalności działania wychowawczego.  Studium teoretyczne. Łódź, Wyd. UŁ, 2014. Sygn. 23 327.

Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. naukowa Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2013. Sygn. 22 986 czyt.

Wójtewicz Anna, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zrowie. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2014. Sygn. 23 118.

Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / red. nauk. Barbara Kromolicka. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2012. Sygn. 22 779.

Zabawa Krystyna, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej. Kraków, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, 2013. Sygn. 23 052.

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 990 czyt.

Zawada Anna, Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Sygn. 22 890 czyt.

III kwartał

Antonowicz Dominik, Kossakowski Radosław, Szlendak Tomasz, Aborygeni i konsumenci: o kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. Warszawa, Wydawnictwo IFIS PAN, 2015. Sygn. 23 656.

Bereźnicka Małgorzata, Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2014. Sygn. 23 520.

Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 458 czyt.

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Niewiadomska. Warszawa, Wyd. SBP, 2015. Sygn. 23 623 czyt.

Bonda Katarzyna, Lach Bogdan, Zbrodnia niedoskonała. Warszawa, MUZA SA, 2015. Sygn. 23 464.

Brzezińska Anna I., Appelt Karolina, Ziółkowska Beata, Psychologia rozwoju człowieka. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2016. Sygn. 23 571 czyt.

Chyrowicz Barbara, Bioetyka: anatomia sporu. Kraków, Wyd. ZNAK, 2015. Sygn. 23 750 czyt.

Cicarelli Sandra K., White I. Noland, Psychologia /red. Waldemar Domachowski. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2015. Sygn. 23 644, 23 645, 23 573 czyt.

Cyberprzestrzeń, Człowiek, edukacja. Tom.1. Dylematy społeczności cyfrowej /red. Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 658 czyt.

Cyberprzestrzeń, Człowiek, edukacja. Tom.2. Dylematy społeczności cyfrowej /red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 659 czyt.

Czerwiec Karolina, Problemy biologii człowieka: implikacje społeczne i edukacyjne. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2015. Sygn. 23 589.

Dryżałowska Grażyna, Integracja edukacyjna a integracja społeczna: satysfakcja z życia osób niedosłyszących. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2015. Sygn. 23 551.

Dziecko a rozwód: bajki dla dzieci rozwodzących sie rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 527.

Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym: wybrane ujęcia / pod red. Bożeny Matyjas. Kielce, Wyd. Uniw. Jana Kochanowskiego, 2013. Sygn. P-15 756.

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. Toruń, Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika, 2015. Sygn. 23 646.

Fundamenty dobrego społeczeństwa: wartości / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków, Wyd. ZNAK, 2015. Sygn. 23 693 czyt.

Gadowska Kaja, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej. Kraków, Wyd. UJ, 2015.  Sygn. 23 550.

Garbat Marcin, Historia niepełnosprawności: geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Gdynia, Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2015. Sygn. 23 567 czyt.

Gajda Zdzisław, Przewodnik po Krakowie dla medyków, czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym. Kraków, Ksiegarnia Akademicka, 2015. Sygn. 23 651.

Górnicka Beata, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane zagadnienia: podręcznik akademicki. Opole, Uniwersytet Opolski, 2015. Sygn. 23 655, P-15 732, P-15 733 czyt.

Gucwa-Porebska Katarzyna, Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015, Sygn. 23 579.

Hicks Scotia J., Sales Bruce D.: Profilowanie kryminalne /red. nauk. Bogdan Lach. Warszawa, PWN, 2015. Sygn. 23 621.

Januszewska-Warych Maria, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa: Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (18-22 czerwca 1945 roku). Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 451.

McKay Matthew, Wood Jeffrey C., Brantley Jeffrey, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 598.

Komeński Jan Amos, Świat w obrazach rzeczy dostepnych zmysłom. Warszawa, Wydawnictwo UW, 2015. Sygn. 23 674 czyt.

Konior-Wegrzynowa Halina, Uczę czytać: poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników. Gdańska, Wydawnictwo Harmonia, 2015. Sygn. 23 519.

Korczyński Stanisław, Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 405.

Kozdroń Agnieszka, Zespół aspergera. Zrozumieć, aby pomóc. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 470.

Krajewska Beata, Okna życia w systemie opieki nad dziećmi. Warszawa, Wyd. UKSW, 2015. Sygn. 23 587.

McLaren Peter, Życie w szkołach: wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wrocław, WN DSzW, 2015. Sygn. 23 557.

Megabiblioteki: wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Petrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa, Wyd. SBP, 2015. Sygn. 23 522.

Miejsce, przestrzeń, krajobraz-edukacyjne znaki / pod red. Teresy Sadoń-Osowieckiej. Gdańsk, Wyd. UG, 2015. Sygn. 23 512.

Mikulski Kazimierz, Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 578.

Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka / red. Roman Bogusław Sieroń, Marzena Banaczyk, Paweł Witek, Rafał Podleśny. WZPiNoS KUL, 2015. Sygn. 23 462 czyt.

Narkotyki i narkomania: zjawiska globalne-problemy lokalne / red. nauk. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. Sygn. 23 532.

Neuroedukacja: praca zbiorowa / pod red. Wiesława Skorskiego. Słupsk, Dobra literatura, 2015. Sygn. 23 569 czyt.

Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym: wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii / red. nauk. Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik, Aleksandra Szulman-Wardal. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015. Sygn. 23 424 czyt.

Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku: I seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej “Mysl o wychowaniu dla polski niepodległej 1863-1914/18”/ red. Beata Gola, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz. Kraków, ZPSzWiPMP IP UJ, 2015.  Sygn. 23 599, P-15 728 czyt.

Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości: ksiega pamiatkowa dla prof. Marii Kielar-Turskiej / red. Dorota Kubicka. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 597 czyt.

Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości / red. Wojciech Kowalik, Anna Pawlina. Kraków, Wyd. AGH, 2015. Sygn. 23 515 czyt.

Paluch Katarzyna, Lesbijki seryjne morderczynie. Warszawa, Inst. Wyd. Latarnik, 2015. Sygn. 23 625.

Paruzel-Czachura Mariola, Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną - poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Sopot, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2015. Sygn. 23 669.

Pauluk Dorota, Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Ddoświadczenia studentów pedagogiki. Kraków, Wyd. UJ, 2016. Sygn. 23 685 czyt., P- 15 745.

Pedagogika opiekuńcza: perspektywy myslenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej. Warszawa, Difin, 2015.  Sygn. 23 650 czyt.

Pomian Krzysztof, Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy. Kraków; Warszawa, 2015. Sygn. 23 695.

Popielski Kazimierz, Mamcarz Piotr, Trauma egzystencjalna a wartości. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 406 czyt.

Poprawa Ryszard, “Skazani” na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar, 2015. Sygn. 23 663.

Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2015.  Sygn. 23 465 czyt.

Porayski-Pomsta Józef, O rozwoju mowy dziecka: dwa studia. Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015. Sygn. 23 697.

Przygoda Anna, Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 468.

Realność złego starzenia się: poza polityczną i społeczną powinnością /red. nauk. Leszek Buliński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 653 czyt.

Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole, Uniwersytet Opolski, 2014. Sygn. 23 129 czyt., 23 321.

Rodzina jako wartość: wzory-modele-redefinicje / red. Wojciech Muszyński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 427 czyt.

Rozmarynowska Karolina, Inność jako źródło etyczności. Inspiracje ricoeurowskie. Warszawa, Wyd. UKSW, 2015. Sygn. 23 460.

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych: podstawy pomocy przedmedycznej: zagrożenia narkotykowe, jak postępować, jak pomagać? , algorytmy postepowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. Warszawa, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, 2015. Sygn. 23 523.

Samobójstwo: stare problemy, nowe rozwiązania: praca zbiorowa / red. Joanna Stojer-Polańska, Anna Biederman-Zaręba. Kraków, Wyd. JAK, 2013. Sygn. 23 362 czyt.

Sarnat-Ciastko Adrianna, Tutoring w polskiej szkole. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 675.

Sowa-Behtane Ewa, Młodzież ponowoczesna. Kraków, Wyd. WAM, 2015. Sygn. 23 528.

Sowa-Behtane Ewa, Wartości członków subkultur młodzieżowych. Kraków, Wyd. WAM, 2015. Sygn. 23 403.

Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji: w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk / red. Eleonora Sapia-Drewniak, Marzanna Pogorzelska. Opole, Wyd. UO, 2015. Sygn. 23 514.

Surmiak Adrianna, Antropologia kłamstwa: o sposobach interpretacji kłamstwa na przykładzie społeczności katolickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Kraków, Zakł. Wydawn. NOMOS, 2015. Sygn. 23 508.

Szadkowski Krystian, Uniwersytet jako dobro wspólne: podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2015. Sygn. 23 676.

Szafrańska Michalina, Penalny populizm a media. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 698 czyt.

Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 429 czyt.

Szczepanik Renata, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź, Wyd. UŁ, 2015. Sygn. 23 626.

Sztuka-edukacja-kultura: z teorii i praktyki edukacji artystycznej / red. Urszula Szuścik, Ewa Linkiewicz. Katowice, Wyd. UŚ, 2014. Sygn. 23 518 czyt.

Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji: wyzwoleni i zagubieni w sieci / red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński. Łódź, Wyd. UŁ, 2015. 23 556 czyt.

Szluz Beata, Zjawisko bezdomności w wybranych krajach UE. Rzeszów, Wyd. URZ, 2014. Sygn. 23 369.

Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / red. Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk. Toruń, WNUMK, 2015. Sygn. 23 665.

Szwecja czyta, Polska czyta / red. Katarzyna Tubylewicz, Agata Diduszko-Zyglewska. Warszawa, Wyd. Krytyki Politycznej, 2015. Sygn. 23 555.

Tomczyk Łukasz, Edukacja osób starszych: seniorzy w przestrzeni nowych mediów. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 638 czyt.

Uważność i psychoterapia / red. Christopher K. Germer, Ronald D.Siegel, Paul R. Fulton. Kraków, Wyd. UJ, 2015. Sygn. 23 408.

Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne / red. naukowa Dorota Pstrąg. Rzeszów, Wyd. URz, 2014.  Sygn. P-15 626.

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź, Wyd. UŁ, Warszawa, Wyd. SBP, 2015.  Sygn. 23 624 czyt.

W trosce o wychowanie / red. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa. Lublin, Wyd. UMCS, 2015. Sygn. 23 667 czyt.

Waloszek Danuta, Nauczyciel w dzieciństwie człowieka: doświadczenie-kompetencja-refleksyjność. Kraków, Wyd. Nauk. UP, 2015. Sygn. 23 584.

Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową: dylematy i konteksty tożsamościowe / red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2015. Sygn. 23 622 czyt.

Wilk Teresa, Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego: nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej. Katowice, Wyd. UŚ, 2015. Sygn. 23 425.

Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania / red. Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka. Lublin, Wyd. KUL, 2014. Sygn. 23 535 czyt.

Zięba Jerzy, Ukryte terapie -“czego ci lekarz nie powie”. Cz.1. Rzeszów, EGIDA Halina Kostka, 2015.  Sygn. 23 596.

Zubrzycka-Maciąg Teresa, Kirenko Janusz, Asertywność nauczycieli: badania empiryczne. Lublin, Wyd. UMCS, 2015. Sygn. 23 692.

Zubrzycka-Maciąg Teresa, Wosik-Kawala Danuta, Wychowanie w szkole: wskazówki dla nauczycieli. Lublin, Wyd. UMCS, 2015. Sygn. 23 521 czyt.

IV kwartał

Ambrozik Wiesław, Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. Sygn. 23 727 czyt.

Antonowicz Dominik, Miedzy siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń, UMK, 2015.  Sygn. 23 753.

Benner Dietrich, Pedagogika ogólna: wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym. Warszawa, Wyd. UKSW, 2015. Sygn. 23 765, 23 755 czyt., P- 15 753.

Benton Sarah Allen, Alkoholicy wysokofunkcjonującyz perspektywy profesjonalnej i osobistej. Łódź, Wyd. JK, 2015. Sygn. 23 657.

Bezdomność-wymiar osobowy i instytucjonalny / red. nauk. Józeja Matejek, Ewelina Zdebska. Kraków, Wydawn. “Scriptum”, 2014. Sygn. 23 785.

Bidzan Mariola, Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym. Kraków, Impuls, 2010. Sygn. 23 808.

Bielawska-Batorowicz Eleonora, Psychologiczne aspekty menopauzy. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. 23 810.

Boruc Dagmara Maria, Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015. Sygn. 23 529.

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red.naukowa Aneta Jegier. Warszawa, Difin, 2016. Sygn. 23 715.

Derrida Jacques, Uniwersytet bezwarunkowy. Kraków, Wyd. Libron, 2015. Sygn. 23 617 czyt.

Foucault: źródła /ujścia/ red. nauk. Mateusz Falkowski, Krzysztof Pacewicz, Clara Zgoła. Kraków, Wyd. Eperons-Ostrogi, 2015. Sygn. 23 751.

Guz Sabina, Edukacja w systemie Marii Montessori: wybrane obszary kształcenia. T.1. Lublin, UMCS, 2015. Sygn. 23 601.

Guz Sabina, Edukacja w systemie Marii Montessori: wybrane obszary kształcenia. T.2. Lublin, UMCS, 2015. Sygn. 23 602.

Jarosz Ewa, Przemoc w wychowaniu: miedzy prawnym zakazem a społeczną akceptacją: monitoring Rzecznika Praw dziecka. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw dziecka, 2015.  Sygn. 23 771 cz.

Jastrzębski Jerzy, Doświadczenie kultury. Wrocław, UW, 2015. Sygn. 23 549.

Język oknem na świat-edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori, pr. zbiorowa / red.nauk.Małgorzata Miksza. Łódź, Wyd. Palatum, 2015. Sygn. 23 461 cz.

Kirenko Janusz, Wawer Rafał, Dystans versus tolerancja: percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych. Lublin, Wyd. UMCS, 2015. Sygn. 23 660.

Komorowska-Pudło Marta, Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności. Szczecin, Uniw. Szczeciński, 2015. Sygn. 23 686, 23 513.

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży: teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. Warszawa, Wyd. Akad. ŻAK, 2015. Sygn. 23 716.

Kultura pod lupą: funkcjonowanie domów kultury na przykładzie Nowohuckiego Centrum Kultury / red. Katarzyna Plebańczyk, Joanna Szulborska-Łukaszewicz. Kraków, Wyd. Attyka, 2015. Sygn. P- 15 765 czyt.

Kurowski Krzysztof, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspktywy osób z niepełnosprawnościami. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014. Sygn. P- 15 657 czyt.

Kuźma Inga B., Domy bezdomnych: badania sytuacji kryzysowych. Łódź, Wyd. UŁ, 2015. Sygn. 23 548.

Leś Tomasz, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Kraków, UJ, 2016.  Sygn. 24 031, P-15 781 cz.

Lubelski Tadeusz, Historia kina polskiego 1895-2014. Kraków, UNIVERSITAS, 2015. Sygn. 23 641.

Łukaszewski Bartosz, Warszawski hip-hop w kontekście środowiska rodzinnego. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 798.

Maitland Sara, Nauczyć się żyć w samotności. Warszawa, Wyd. Zielone Drzewo-IPZ PTP, 2015. Sygn. 23 671.

Małecka Marta, Wzory kultury ciała młodzieży gimnazjalnej: projekt zmian dla pedagogiki. Bydgoszcz, Wyd. KPSW, 2014. Sygn. 23 841.

Matyjas Bożena, Dzieciństwo na wsi: warunki życia i edukacji. Kraków, Impuls, 2012. Sygn. 23 768.

Męskość i kobiecość: czy walka płci? /red. Irena Machaj, Renata Suchocka. Poznań, Wyd. Wyższej Szkoły Nauk Hunanist.i Dziennikarstwa, 2009. Sygn. 23 828.

Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz. Szczecin, Wyd. USz, 2015. Sygn. P-15 759.

Misiuk Andrzej, Kalaman Marek, Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w służbie więziennej. Warszawa, Difin, 2016. Sygn. 23 708 czyt.

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym: od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. Warszawa, Difin, 2015. Sygn. 23 670.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. Warszawa, SCHOLAR, 2015. Sygn. 23 764 czyt.

Muzea w kulturze współczesnej / red. Anna Ziębińska-Witek, Grzegorz Żuk. Lublin, UMCS, 2015. Sygn. P-15 749, 23 696 czyt.

Nussbaum Martha C., Nie dla zysku: dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa, Fundacja Kultura Liberalna, 2016. Sygn. 23 718.

Oblicza starości we współczesnym świecie: perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom 1./ red. Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Izabella Januszewska, Anna Gamrowska. Lublin,KUL, 2015. Sygn. 23 647 czyt.

Oblicza starości we współczesnym świecie: perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom 2./ red. Monika Guzewicz, Stanisława Steuden, Paweł Brudek. Lublin, KUL, 2015. Sygn. 23 648 czyt.

Opora Robert, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Warszawa, Wyd. Akad. ŻAK, 2015. Sygn. 23 640, P-15 731 cz.

Ostrowicka Helena, Przemyśleć z Michelem Foucaultem: edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie. Kraków, Impuls, 2015.  Sygn. 23 794.

Oświata dorosłych: inspiracje i wyzwania /red. tomu Elżbieta Woźnicka, red. serii Agnieszka Stopińska-Pająk. Warszawa, Łódź, AHE, 2015.  Sygn. 23 613 czyt.

Pater Renata, Edukacja muzealna - muzea dla dzieci i młodzieży. Kraków, UJ, 2016. Sygn. 24 035 czyt.

Piersa Krzysztof, Komputerowy ćpun. Warszawa, MUZA SA, 2015. Sygn. 23 668.

Pinker Susan, Efekt wioski: jak kontakty twarzą w twarz moga uczynić nas zdrowszymi, śzczęśliwszymi i mądrzejszymi. Kielce, Wyd. Charaktery, 2015. Sygn. 23 705, 23 763.

Plichta Piotr, Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT, 2015. Sygn. 23 760.

Pluskota Anna, Inkluzja czy iluzja: praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych. Toruń, UMK, 2015. Sygn. 23 752 czyt.

Prawa Dziecka: dokumenty ONZ /oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. Warszwa, Biuro rzecznika Praw Dziecka, 2015. Sygn. 23 778 cz.

Przygońska Ewa, Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2015. Sygn. 23 740.

Przywództwo edukacyjne: zaproszenie do dialogu /red. Grzegorz Mazurkiewicz. Kraków, UJ, 2015. Sygn. P-15 757.

Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. 23 700 czyt.

Skałbania Barbara, Lewandowska-Kidoń Teresa, Terapia pedagogiczna w zarysie: teoria-praktyka-refleksje. Warszawa, Wyd. WSP, 2015. Sygn. 23 758 czyt.

Smyła Joanna, Młoda kobieta na rynku pracy: szanse i ograniczenia rozwoju. Kielce, Wyd. UJK, 2015. Sygn. 23 770.

Stawicka Monika, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English ++. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015. Sygn. P-15 740.

Taylor Chris, Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży: poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Sopot, GWP, 2016. Sygn. 23 747.

Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz. Szczecin, USz, 2015. Sygn. P- 15 760.

Tutoring: teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. Warszawa, Wolters Kluwer, 2015. Sygn. 23 796 czyt.

Uczłowieczyć komunikację: nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. Kraków Impuls, 2015. Sygn. 23 702 czyt.

Urbaniak-Zając Danuta, W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów: badania rekonstrukcyjne. Kraków, Impuls, 2016. Sygn. 23 723.

de Walden-Gałuszko Krystyna, Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Sygn. 23 742 czyt.

Witkowski Lech, Versus: o dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków, Impuls, 2015. Sygn. 23 722.

Vetulani Jerzy, Mazurek Maria: A w konopiach strach. Warszawa, PWN, 2016. Sygn. 23 761.

Wosik-Kawala Danuta, Podstawy emisji głosu. Lublin, UMCS, 2015. Sygn. 23 710.

Wrótniak Joanna, Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności. Lublin, UMCS, 2015. Sygn. 23 724 czyt.

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 2015. Sygn. 23 799 czyt. 

Wykluczeni: definicja, odmiany, recepcja / red. nauk. Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski. Gdańsk, Wyd. UG, 2015. Sygn. 23 731.

Zalewska Sabina Lucyna, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich. Warszawa, Wyd. UKSW, 2015. Sygn. 23 757.

Zaworska-Nikoniuk Dorota, Ciąża i macierzyństwo na portalach internetowych: aspekty edukacyjne. Olsztyn, Wyd. UWM, 2015.  Sygn. 23 783.