Nowości wydawnicze 2014

I kwartał

Andrzejewska Anna, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 957.

Baggini Julian, Fosl Peter S., Przybornik etyka: kompendium metod i pojęć etycznych. Warszawa, Pax, 2010. Sygn. 22 981 czyt.

Bidzan Mariola, Nastoletnie rodzicielstwo: perspektywa psychologiczna. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2013. Sygn. 22 969 czyt.

Bielska Ewa, Koncepcje oporu we wspólczesnych naukach społecznych: główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia. Katowice, Wyd. UŚ, 2013. Sygn. 22 940.

Bieszczad Bogusław, Pedagogika i język - perspektywa ponowoczesna. Kraków, Wyd. UJ, 2013. Sygn. 22 933 czyt.

Cabalski Marian, Przemoc stosowana przez kobiety: studium kryminologiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. Sygn. 22 998.

Chojecka Jana, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość. Poznań, UAM, 2013. Sygn. 22 962.

Covey Sean, 7 nawyków skutecznego nastolatka: obowiązkowy przewodnik dla młodzieży. Poznań, Dom Wyd. Rebis, 2013. Sygn. P-15 615 czyt.

Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym / pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Elżbiety Grygiel. Kraków, TAiWPN UNIVERSITAS, 2013. Sygn. 22 937 czyt., P-15 606

Frith Christopher, Johnstone Eve, Schizifrenia. Sopot, GWP, 2012. Sygn. 22 982.

Furmanek Waldemar, Humanistyczna pedagogika pracy: praca człowieka (z aksjologicznego punktu widzenia). Rzeszów, Wyd. URz., 2013. Sygn. 22 939.

Hajduk Łukasz, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego: w świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. Kraków, Wyd. UJ, 2013. Sygn. 22 932, P-15 598 czyt.

Hajduk Łukasz, Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego: badania prowadzone w ramach projektu "Wiedza, Praktyka, Kadry - klucz do sukcesu w biznesie". Nowy Sącz, Wyd. NOVA SANDEC ; Kraków, UJ, 2013. Sygn. P-15 603, P-15 604 czyt.

Janusz Korczak. Pisarz / pod red. Anny Marii Czernow. Warszawa, WSBP, 2013. Sygn. 22 961.

Jaros Paweł J., Rzecznik Praw Dziecka w Polsce: ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygn. P-15 599.

Jurek Anna, Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2012. Sygn. P-15 619.

Konieczna-Nowak Ludwika, Wprowadzenie do muzykoterapii. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 944.

Kozak Małgorzata, Prawo dziecka do edukacji: założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, 2013. Sygn. 22 999, P-15 621, P-15 622 czyt.

Krasiejko Izabela, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji: wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. Sygn. 22 960.

Lach-Rosocha Jadwiga, Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 856 czyt., 22 992, 22 993.

Latoś Agnieszka, Zabiłam własne dziecko…: studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. Sygn. 22 955.

Leksy Karina, Nadmierna masa ciała - konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne. Katowice, UŚ, 2013. Sygn. 22 96.

Lokalne muzeum w globalnym świecie: poradnik praktyczny / Joanna Hajduk [et al.]. Kraków, Wyd. mik!, [2013]. Sygn. 22 935 czyt.

Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet / pod red. Martyny Pryszmont-Ciesielskiej. Wrocław, Oficyna Wyd. ATUT, 2013. Sygn. 22 963.

Melosik Zbyszko, Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli wladzy i wolności. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 956.

Miłość - akt preferencji duchowości człowieka: studium bliskości uczuciowej / red. naukowa Alicja Żywczok. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 967.

Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. [2] / [Teresa Dąbrowska et al.]. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Sygn. P-15 600, P-15 601 czyt.

Nanowska-Ryczko Katarzyna, Zespól dziecka maltretowanego. Skutki wtórne - studium przypadku. Gdynia, Novae Res - Wyd. Innowacyjne, 2013. Sygn. 22 943.

Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań: teoria i praktyka / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Ingrid Emmerova. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. Sygn. 22 953.

Patriotyzm i nacjonalizm: ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. naukowa Jerzy Nikitorowicz. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2013. Sygn. 22 978 czyt.

Prawa Dziecka: dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygn. P-15 602 czyt.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym: stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. naukowa Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. Sygn. 22 958.

Rejman Józef, Zmiana w polskim systemie penitencjarnym: ograniczenia i możliwości. Warszawa, Difin, 2013. Sygn. 22 950.

Rudowski Tomasz, Arteterapia: inspiracje i wartości. Warszawa, ENETEIA Wyd. Psychologii i Kultury, 2014. Sygn. 22 946.

Rudowski Tomasz, Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych. Warszawa, ENETEIA Wyd. Psychologii i Kultury, 2013. Sygn. 22 947.

Senior w obliczu izolacji penitencjarnej: konteksty praktyczne i empiryczne / red. naukowa Anetta Jaworska. Bydgoszcz, Oficyna Wyd. Edward Mitek, 2013. Sygn. 22 936 czyt.

Seniorzy w środowisku lokalnym: badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk / pod red. Anny Zawady i Łukasza Tomczyka. Katowice, UŚ, 2013. Sygn. 22 972.

Seniorzy w świecie nowych technologii: implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego / red. Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński. Katowice, "Śląsk" Wyd. Naukowe; Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, 2012. Sygn. P-15 609 czyt.

Seredyńska Danuta, Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych: analiza konferencji ogólnopolskich. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Sygn. 22 952.

Skinner Burrhus Frederic : Behawioryzm. Sopot, GWP, 2013. Sygn. 22 977

Sobierajski Tomasz, Kształcenie zawodowe w postindustralnej gospodarce: demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo. Warszawa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. Sygn. P-15 605.

Społeczny wymiar życia i aktywność osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. Sygn. 22 959.

Starość jako wyobrażenie kulturowe / pod red. Anny Gomóły i Małgorzaty Rygielskiej. Katowice, grupakulturalna.pl, 2013. Sygn. 22 974.

Statystyczny drogowskaz 2: praktyczne wprowadzenie do analizy wariacji / pod red. Sylwii Bedyńskiej, Marzeny Cypryańskiej. Warszawa, Wyd. Akademickie SEDNO, 2013. Sygn. 22 984 czyt.

100/XX: antologia polskiego reportażu XX wieku T. 1 1901-1965 / pod red. Mariusza Szczygła. Wołowiec, Wyd. Czarne, 2014. Sygn. 22 995

100/XX: antologia polskiego reportażu T. 2 1966-2000 / pod red. Mariusza Szczygła. Wołowiec, Wyd. Czarne, 2014. Sygn. 22 996

Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzież - szkoły progimnazjalne : trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej do szkół maturalnych / red. nanuka Maciej Karwowski. Warszawa, Wyd. IFIS PAN, 2013. Sygn. 22 934

Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie / pod red. Ewy Jarosz i Beaty Dyrdy. Katowice, Wyd. UŚ, 2013. Sygn. 22 941

Szczurek-Boruta Alina, Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013. Sygn. 22 997.

Szybiński Zbigniew, Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym - otyłości i niedoborowi jodu. Gdańsk, VM Via Medica, 2013. Sygn. 22 951, P-15 611 do 613, P-15 614 czyt.

Współczesne oblicza starzenia się / red. Artus Fabiś. Katowice, "Śląsk" Wyd. Naukowe; Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, 2013. Sygn. P-15 610 czyt.

Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Sygn. 22 954.

Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej: V Zjazd Pedagogów Społecznych: T. 1/ red. naukowa Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 948.

Zubrzycka-Maciąg Teresa, Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin, Wyd. UMCS, 2013. Sygn. 22 948.

II kwartał

Beck Ulrich, Beck-Gernsheim Elisabeth, Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wrocław, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. Sygn. 22 980.

Charkowska-Giedrys Katarzyna, Pornografia w percepcji młodzieży studenckiej: raport z badań. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak, 2013. Sygn. 22 971.

Chutorański Maksymilian, Pojęcie i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta. Wrocław, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. Sygn. 23 009.

Edukacja, Uniwersytet, Oświata Dorosłych: studia z pedagogiki ofiarowae Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu / red. nauk. Wiesław Ambrozik. Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2014. Sygn. 23 006.

Ginter Joanna, Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewizyjnej. Gdańsk, Wyd. UG, 2013. Sygn.  P-15 625.

Golczyńska-Grondas Agnieszka, "Wychowało nas  państwo": rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków, Zakład Wyd. NOMOS, 2014. Sygn. 23 013.

Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce: przyczyny oraz wpływ za zadowolenie z życia / red. nauk. Anna Matysiak. Warszawa, Wyd. Naukowa SCHOLAR, 2014. Sygn. 22 970.

Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walencik, Jolanta Hrancova. Toruń, Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. Sygn. 22 983.

Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym) / pod red. naukową  Katarzyny Borzyckiej-Sitkiewicz, Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej. Katowice, Wyd. UŚ, 2013. Sygn. 23 012.

Rostowski Jan, Rostowska Teresa, Małżeństwo i miłość: kontekst psychologiczny i neuropsychologicny. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 964.

Rudowski Tomasz, Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym. Warszawa, Difin, 2014. Sygn. 22 98.

Sasin Magdalena, Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży: studium pedagogiczne. Łódź, Wyd. UŁ, 2013. Sygn. 22 965.

Smoleń Dorota, Piękoś Karolina, Sześciolatki w szkole: poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. Sygn. P-15 623.

Stadnicka-Strzembosz Dominika, Wychowanie do miłości. Warszawa, Wyd. UW, 2014. Sygn. 23 014.

Studia o Romach w Polsce i Europie / pod red. Piotra Borka. Kraków, Wyd. Naukowe UP, 2013. Sygn. 22 975.

Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym = Educatinal and sociological dimensions of happiness / red. naukowa Ewa Kowalska, Paweł Prufer, Mirosław Kowalski. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 2014. Sygn. 23 005.

Szczurek-Boruta Alina, O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości - konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2014. Sygn. 23 008.

Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne / red. naukowa Dorota Pstrąg. Rzeszów, Wyd. URz, 2014. Sygn. P-15 626.

Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. naukowa Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń,  Wyd. Edukacyjne akApit, 2013. 22 986.