Harmonogram zajęć

Lokalizacje

 

Zajęcia dydaktyczne (w formie stacjonarnej) odbywają się w kilku lokalizacjach:

B - ul. Batorego 12

I - ul. Ingardena 3

Sale: witrażowa i warsztatowa znajdują się w pawilonie przy ul. Batorego 12

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z dnia 13.01.2021 kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na UJ będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.

 

I rok - semestr letni

Harmonogram zajęć dla studentów I roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PPiW) oraz Pedagogiki specjalnej (PS) na II semestr roku akademickiego 2020/2021

 

I-1 PPiW - pobierz (23.02.2021)

I-1 PS - pobierz (17.05.2021)

 

II rok