Dr hab. Oleksij Karamanov z Uniwersytetu Narodowego we Lwowie w Instytucie Pedagogiki

W dniu 20 czerwca 2018 roku gościem specjalnym kolejnego w tym roku Otwartego Naukowego Zebrania Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej był dr hab. Oleksij Karamanov z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, który zaprezentował wyniki badań dotyczących tematu: “Lwów-Kraków: idee wielokulturowości w perspektywie muzealno-edukacyjnej”.

Spotkanie poprowadziła dr Renata Pater wprowadzając przybyłych gości w problematykę edukacji muzealnej i współpracy międzyuczelnianej w tym zakresie. Od 2009 roku w Instytucie Pedagogiki prowadzone są prace naukowo- badawcze i dydaktyczne podejmujące problematykę szeroko rozumianej edukacji (kulturalnej, kulturowej, międzykulturowej) w muzeach. Zaprezentowana przez doc. Karamanova problematyka  badań i propozycja projektu edukacyjnego wzbudziła duże zainteresowanie, co przełożyło się na ożywioną dyskusję. Zwrócono uwagę na nowatorskie ujęcie problemu edukacji wielokulturowej oraz aktualne znaczenie tego obszaru badań w edukacji dzieci i młodzieży.
 

 

1 /image/image_gallery?uuid=5be84e52-af43-4cb0-b90c-c47e1c87905f&groupId=62957290 613 460 R.Pater 2 4
2 /image/image_gallery?uuid=917bb5d9-c931-4a7b-85ad-79227288506f&groupId=62957290 613 460 R.Pater 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=27dfe684-6d22-4b4e-8a3e-285c431110b5&groupId=62957290 613 460 R.Pater 4 2