Seminarium naukowe w Instytucie Pedagogiki – 24 maja 2018

W dniu 24 maja gościliśmy grupę praktyków – pedagogów z Austrii z „Mopäd” z Wells - Oberösterreich w Austrii. Nasi goście byli zainteresowani rozwiązaniami pracy z dzieckiem i młodzieżą w Polsce, pracą z rodziną, edukacją a w szczególności przykładami tzw. dobrych praktyk.

Prezentacje w tym zakresie przygotowali pracownicy naszego instytutu: dr Barbara Ostafińska-Molik, dr Renata Pater i mgr Paulina Rzewucka.

Nasi goście mieli okazję dowiedzieć się o zakresie badań prowadzonych w Instytucie Pedagogiki, w tym badań, dydaktyki i działań praktycznych w zakresie edukacji kulturalnej, procesów socjalizacji, ośrodków wsparcia edukacyjnego osób wykluczonych i niepełnosprawnych, współpracy pedagogicznej i wsparcia ucznia w szkole i w rodzinie oraz działań dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Tytuły wystąpień:
dr Barbara Ostafińska-Molik: Social Education – Children and Jouth
dr Renata Pater: Kulturelle Bildung - Sozialpädagogik - Sozialhilfe
mgr Paulina Rzewucka: Cooperation of the School with Parents in Poland

Austriaccy pedagodzy społeczni z „Mopäd” (14 osób) pracuje w obszarze pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Zapewniają wsparcie i doradztwo rodzinom, działają na rzecz ochrony praw dziecka, ochrony jego dobra i komfortu psychicznego.

Bardzo ucieszyło nas żywe i autentyczne zainteresowanie naszych gości!

1 /image/image_gallery?uuid=b3d4b52c-c896-45f5-84ac-4c0ca481d425&groupId=62957290 695 521 R. Pater 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=c5010952-dba6-4146-9569-a1e1ca00b2ba&groupId=62957290 695 521 R. Pater 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=41d4e022-312e-4dd5-92d0-b49f6a606e92&groupId=62957290 695 521 R. Pater 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=1dc55479-7cc4-49f6-89f7-65a18a3e9d80&groupId=62957290 695 521 R. Pater 5 3