I Doktoranckie Forum Edukacyjne - 20 marca 2018

W dniu 20 marca 2018 roku w Instytucie Pedagogiki UJ odbyło się I Doktoranckie Forum Edukacyjne, druga z cyklu konferencji inicjowanych przez Instytut Pedagogiki w ramach Jubileuszu 50-lecia istnienia.

Forum było poświęcone eksploracji obszaru edukacji oraz prezentacji różnych sposobów badania edukacji. 

W tegorocznym forum wzięło udział 31 czynnych uczestników z 10 ośrodków naukowych w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, University in Zlin, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktoranckie Forum Edukacyjne zostało uroczyście otwarte przez dr hab. Annę Gaweł, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie zgromadzonych gości powitała dr hab. Katarzyna Wrońska, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego ds. studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki UJ.  

Konferencja została podzielona na dwa panele eksperckie. W pierwszym panelu wystąpiła dr hab. Małgorzata Michel, która zaprezentowała zagadnienie etnometodologii w środowisku wykluczonym. Drugim ekspertem była dr hab. Katarzyna Wrońska, prezentująca problematykę edukacji w obrębie pedagogiki filozoficznej.
W drugim panelu eksperckim wystąpiła prof. DSW, dr hab. Hana Červinková, która przybliżyła zagadnienie edukacyjnych badań etnograficznych oraz badań w działaniu. Następnie dr Barbara Ostafińska-Molik oraz dr Paweł Grygiel zaprezentowali możliwości zastosowania analizy jakościowej w badaniach edukacyjnych. Ostatnimi ekspertami w tym panelu byli dr Agata Łopatkiewicz i dr Tomasz Leś, omawiający analizę filozoficzną w pedagogice.

Oprócz paneli eksperckich odbyły się cztery panele doktoranckie, w czasie których wystąpili młodzi naukowcy. Panele dotyczyły zagadnień: Szkoła – Nauczyciel – Uczeń; Kształcenie ustawiczne – Edukacja dorosłych – Aspekty prawne; Edukacja medialna – Komunikacja społeczna; Teoria – Aksjologia – Społeczeństwo.

Na zakończenie moderatorzy poszczególnych paneli podsumowali przebieg odbytych dyskusji. Nastąpiła również podsumowująca dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Organizatorzy I DFE

1 /image/image_gallery?uuid=ee92a9f4-8425-4357-ad7d-473fde18a90f&groupId=62957290 695 521 I DFE 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=53b31aa6-a3a7-4864-9c95-9e7885735e95&groupId=62957290 695 521 I DFE 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=7d9747f5-3ea9-4ca1-a667-4fd0c867b13f&groupId=62957290 695 521 I DFE 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=032db85b-d87d-4e1b-8dca-2426a8a54cf0&groupId=62957290 695 521 I DFE 5 3