Prof. Stephen Hicks w Instytucie Pedagogiki - 13 stycznia 2017

Profesor Stephen Hicks z Rockford University (USA), autor książki ”Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta”, był gościem Instytutu Pedagogiki UJ.

Profesor wziął udział w zebraniu naukowym w dniu 13 stycznia 2017 r. Gościowi towarzyszył tłumacz publikacji ”Zrozumieć postmodernizm...", prof. Piotr Kostyło z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Prof. Hicks zaprezentował znakomity wykład pod tytułem: “Explaining Postmodernism and Its Challenges for Liberal Education”.

 

1 /image/image_gallery?uuid=8f961508-4723-4571-9cd7-954d204d537e&groupId=62957290 3456 5184 P. Kozera 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=dd1004ce-c431-42de-a60c-c277746302c3&groupId=62957290 5184 3456 P. Kozera 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=1317ee0d-8b71-4e39-99b5-ccea217d12d2&groupId=62957290 5184 3456 P. Kozera 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=09640067-a687-403f-a8d6-e3d0af34efe3&groupId=62957290 5184 3456 P. Kozera 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=38588743-040d-46c7-afbb-9bc42fe1b9bb&groupId=62957290 5184 3456 P. Kozera 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=3d77dded-a6a4-428e-8518-ecb113fc5b27&groupId=62957290 3456 5184 P. Kozera 7 5