Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów

Web Content Display Web Content Display

Wzory pism do pobrania

UWAGA!

► Funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego (w skład którego wchodzi Instytut Pedagogiki) pełni prof. dr hab. Leszek Sosnowski i do Pana Prodziekana należy adresować podania dotyczące:

  • urlopu od zajęć
  • rezygnacji ze studiów i skreślenia z listy studentów
  • wznowienia studiów
  • przeniesienia z innej uczelni

za pośrednictwem dr Bożeny Czerskiej, Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

► Podania w pozostałych sprawach należy adresować bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki dr Bożeny Czerskiej.

Wszystkie podania składamy w sekretariacie ds. dydaktyki i studiów, ul. Batorego 12, pok. 4.

 

Gotowe wzory pism dla studentów Instytutu Pedagogiki:

Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów (pobierz plik)

Wniosek o przepisanie punktów ECTS i uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu (pobierz plik)

Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu (pobierz plik)

Wniosek o wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu (jeden raz w toku studiów) (pobierz plik)

Wniosek o wpis warunkowy tzw. 50-punktowy na kolejny rok z obowiązkiem powtórzenia przedmiotu/przedmiotów  (pobierz plik)

Wniosek o powtarzanie roku (pobierz plik)

Wniosek o ponowne powtarzanie roku (pobierz plik)

Wniosek o wznowienie studiów (pobierz plik)

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego (pobierz plik)

Deklaracja o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego z prośbą o możliwość zaliczania przedmiotów (pobierz plik)

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego (pobierz plik)

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego z możliwością zaliczania przedmiotów (pobierz plik)

Wniosek o przeniesienie z innej uczelni (pobierz plik)

Wniosek o zatwierdzenie różnic programowych (pobierz plik)

Wzór zestawienia różnic programowych (pobierz plik)

Wzór rozliczenia ERASMUSA (pobierz plik)

Uniwersalne wzory pism dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się na podstronie Działu Spraw Studenckich: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism