Informacje praktyczne

 

Pragniemy przekazać Państwu kilka praktycznych informacji dotyczących studiów w Instytucie Pedagogiki:

 

SEKRETARIAT

Sekretariat studiów (ul. Batorego 12, pokój 4) jest dostępny dla studentów mailowo i telefonicznie (e-mail: pedagogika.studia.stacjonarne@uj.edu.pl), jak również w formie stacjonarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły znajdują się w zakładce -> Kontakt.

 

Wszystkie znaczące informacje, jak np. terminy spotkań online z Opiekunami kierunków czy rejestracji elektronicznej na zajęcia zamieszczane będą na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... -> Ogłoszenia sekretariatu oraz na fanpage’u  „Instytut Pedagogiki UJ” na Facebooku.


PLAN STUDIÓW I HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Plan studiów znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022 będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego. Zajęcia stacjonarne będą miały miejsce w siedzibie Instytutu Pedagogiki przy ul. Batorego 12 oraz w budynku przy ul. Ingardena 3.

W trakcie wpisu na studia każdy student otrzymuje swoje indywidualne konto w systemie USOS, które stanowi rodzaj elektronicznego indeksu; dostęp do konta dokonuje się poprzez stronę: www.USOSweb.uj.edu.pl

W chwili obecnej na koncie w USOSweb nie widać jeszcze przedmiotów - będą one widoczne pod koniec września br. Dokładny termin, miejsce i forma odbywania zajęć zostaną podane w harmonogramie zajęć PDF, dostępnym na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki w zakładce DLA STUDENTÓW -> Studia... odpowiednio I, II stopnia lub jednolite magisterskie.


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Na przedmioty obowiązkowe studenci zapisywani są „odgórnie” - przez sekretariat. Natomiast na moduły specjalizacyjne do wyboru (tzw. ścieżki), zajęcia WF (dotyczy studentów I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich), przedmiot w języku obcym oraz seminarium magisterskie (dotyczy I roku II stopnia) obowiązuje rejestracja elektroniczna przez konto w USOSweb. Dokładny termin rejestracji zostanie podany pod koniec września na stronie Instytutu w ogłoszeniach dla studentów, jak również na stronie USOSweb.

Jeżeli rocznik podzielony jest na grupy ćwiczeniowe, to będziecie Państwo zapisani do grupy pierwszej lub drugiej. Aby dowiedzieć się, do której grupy ćwiczeniowej jest się przypisanym, trzeba otworzyć któryś z przedmiotów (zawierający ćwiczenia lub realizowany w formie konwersatorium) na swoim koncie w USOSweb i zobaczyć, do której grupy się należy. Jeżeli ktoś ma ćwiczenia/konwersatorium z grupą 1, to znaczy, że należy do tej grupy i na wszystkie pozostałe ćwiczenia również uczęszcza z tą grupą (uwaga, przy wykładzie również może występować oznaczenie „gr. 1”, lecz w tym przypadku oznacza to: „jedna grupa dla wszystkich”). Podział na grupy dokonywany jest według kolejności alfabetycznej przez sekretariat (biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska).


INNE, WAŻNE SPRAWY

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem studiów UJ oraz z tekstem Uchwały nr 17/III/2019 Senatu UJ w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dostępnym w zakładce -> DLA KANDYDATÓW.


Na początku października odbędą się spotkania z Opiekunami poszczególnych kierunków, podczas których zostaną przekazane ważne informacje organizacyjne.


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Pedagogiki odbędzie się na początku października 2021. Dokładna data inauguracji, jak również data rozpoczęcia zajęć dydaktycznych zostanie podana w terminie późniejszym.


Dziękujemy Państwu za uwagę i gratulujemy wyboru studiów w Instytucie Pedagogiki UJ, które od wielu lat znajdują się w czołówce rankingu najlepszych studiów pedagogicznych w Polsce!