Zaproszenie na webinar pt. Co to znaczy dobre kształcenie wyższe? - 23 listopada br.

W imieniu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia zapraszamy Państwa do udziału w webinarze przygotowanym dla studentów kierunków społecznych pt. Co to znaczy dobre kształcenie wyższe?

Webinar poprowadzi prof. Jakub Brdulak, ekspert w dziedzinie jakości kształcenia ze Szkoły Głównej Handlowej.

Uczestnicy dowiedzą się:

  •     jakie studenci mają prawa w związku z organizacją i poziomem kształcenia
  •     gdzie studenci mogą szukać pomocy
  •     jakie są dobre praktyki w kształceniu w polskich uczelniach
  •     jak sprawdzić czy program studiów jest zgodny ze standardami europejskimi (rama systemowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego)
  •     czy uczelnia wywiązuje się z nałożonych obowiązków dot. zapewniania jakości kształcenia

Będzie też czas na pytania i konsultacje spraw indywidualnych.

Czas: 23 listopada 2021, od 19:00 do 20:30 (90 minut)

Rejestracja odbywa się poprzez Portal Jakości Kształcenia: https://pjk.edu.pl/webinaria/webinar-4-2021-11-23/

 

Published Date: 22.11.2021
Published by: Krzysztof Burski