UWAGA! Spotkania studentów z Opiekunami i Promotorami inaugurujące rok akademicki 2021/2022

W dniu 4 października br. serdecznie zapraszamy studentów na spotkania zdalne poświęcone organizacji roku akademickiego 2021/2022. Ze względu na wagę poruszanych problemów, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej, spotkania mają charakter obowiązkowy.

Plan spotkań:

  • godz. 10.30 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Pedagogiki UJ
  • godz. 12.00-13.15 – spotkania studentów wszystkich lat studiów z Opiekunami kierunków i ścieżek
  • godz. 13.30-14.00 – spotkania studentów III roku studiów I stopnia z promotorami prac licencjackich
  • godz. 14.00-14.30 – spotkania studentów I roku studiów II stopnia z promotorami prac magisterskich

Spotkania odbędą się na platformie MS Teams.
Linki do poszczególnych zespołów na MS Teams, w ramach których będą odbywały się spotkania, otrzymacie Państwo drogą mailową.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października br., zgodnie z harmonogramem zajęć pdf wywieszonym na stronie IP dla poszczególnych roczników studiów (za wyjątkiem poniedziałku 4 października, kiedy nie ma zajęć).

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami poniżej:

 

Published Date: 30.09.2021
Published by: Krzysztof Burski