Dr Anna Dąbrowska - odwołanie zajęć

29 i 30 marca dr Anna Dąbrowska odwołuje zajęcia z powodu choroby.