Nowy numer RESKA - czekamy na artykuły

"Redakcja czasopisma "Reska.Resuj z nami", działająca przy Kole Naukowym Pedagogów Resocjalizacyjnych, zaprasza do wysyłania artykułów do 15 numeru czasopisma.
Tematem jest "Pedagogika resocjalizacyjna w środowisku pozainstytucjonalnym". Zachęcamy do swobodnej interpretacji tematu, oczywiście w ramach pedagogiki resocjalizacyjnej.
Artykuły proszę wysyłać na maila reskauj@gmail.com. Termin ich składania trwa do 2 kwietnia.
 
Link do wydarzenia: facebook