Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia” zapraszają do udziału w III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

które odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. w Instytucie Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie, proponujemy temat:


Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2016

Seminarium jest przedsięwzięciem cyklicznym zorientowanym na robocze dyskusje badaczy – uczestników Seminariów, w zakresie zarówno historycznej jak i współczesnej myśli pedagogicznej. Spotkania seminaryjne mogą służyć koordynacji prowadzonych badań, wzajemnym konsultacjom, wymianie doświadczeń w zakresie zapomnianych, a wartościowych obszarów polskiej myśli pedagogicznej, strategii
włączania ich w dyskurs ogólnopolski i europejski.

Inicjatywa powołania Seminarium pojawia się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajduje adekwatnego dla jej wartości miejsca w europejskim, a nawet krajowym dyskursie naukowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na margines pedagogiki uprawianej w kraju, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów, stereotypów, obcych racji i wzorców. Czy słusznie? Kolejne Seminaria winny przynosić jej głębszą eksplorację, współczesną
diagnozę, rekonstrukcje jej treści, ocenę wartości i rangi w dziejach rozwoju europejskiego humanizmu i naszej narodowej tożsamości – co czynimy pierwszym ich celem. Celem kolejnym jest upowszechnianie tej myśli poprzez włączanie jej w dyskurs
krajowy i europejski.

Published Date: 17.03.2017
Published by: Joanna Karbowniczek