Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych na Konferencji Naukowej w Warszawie

W dniach 13 - 14 listopada 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa „Działalność studenckich kół naukowych w dziedzinie kryminologii", organizowana przez Kryminologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Koło naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych reprezentowały Beata Ozga i Marta Szymańska.

Kryminologiczne Koło Naukowe Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 13-14.11.2015r. zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Działalność studenckich kół naukowych w kryminologii". Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli innych studenckich kół naukowych uczelni wyższych oraz instytucji działających w zakresie szeroko rozumianej kryminologii, w tym Służby Więziennej. Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ reprezentowały Beata Ozga oraz Marta Szymańska.

 

Szczegóły wydarzenia można przeczytań na stronie Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-warszawa—-sluzewiec/news,35456,dzialalnosc-studenckich-kol.html

Zdjęcia 

Published Date: 31.03.2016
Published by: Joanna Karbowniczek