Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów

Web Content Display Web Content Display

Koło Naukowe Pedagogów Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych "Gogi"

O nas

Koło Naukowe Pedagogów Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych powstało w 2019 roku i działa przy Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie. Działalność Koła definiowana jest naszymi trzema głównymi celami, którymi są:
1)    Propagowanie wiedzy pedagogicznej
2)    Poszerzanie wiedzy pedagogicznej
3)    Integracja studentów Instytutu Pedagogiki.
Jesteśmy młodym i ambitnym zespołem, którego pole działania ograniczone jest jedynie przez naszą wyobraźnię.

 
Koło realizuje swoje cele poprzez:
1.    organizowanie konferencji i dyskusji poruszających problemy natury pedagogiczno-wychowawczej oraz procesu kształcenia przyszłych pokoleń w różnego typu placówkach i w środowisku otwartym,
2.    pogłębianie wiedzy teoretycznej poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, kursach i obozach naukowych,
3.    poznanie, diagnozę i analizę problemów społecznych w oparciu o materiały dydaktyczne - filmy, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, spotkania z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertami w dziedzinie pedagogiki, wychowania, edukacji, zwłaszcza pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
4.    zachęcanie studentów do pracy naukowo - badawczej,
5.    rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
6.    popularyzowanie wiedzy z zakresu pedagogiki w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

 

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych GOGI

Przewodnicząca: Julia Prusaczyk
Zastępczyni: Gabriela Kwapińska
Sekretarz: Wiktoria Jędrzejewska
Skarbnik: Małgorzata Walter

Opiekunka naukowa Koła: dr Zuzanna Sury
 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Koła i współpracą zachęcamy do kontaktu:
Koło Naukowe Pedagogów Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych GOGI
Instytut Pedagogiki UJ
Ul. Stefana Batorego 12
31-135 Kraków
Email: kolo.naukowe.gogi@uj.edu.pl