Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zespół

dr hab. Krystyna Ablewicz

Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalności pedagogika kulturalno-oświatowa, z zawodu od ponad 30 lat nauczycielem akademickim. Instytut Pedagogiki i Uniwersytet Jagielloński to miejsce moich studiów, pracy, znajomych i przyjaciół. W celu rozwoju osobistego oraz pogłębienia kompetencji pedagogicznych zrealizowałam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Obecnie przygotowuję się do zawodu psychoterapeuty w modalności Gestalt. Posiadam również ukończone szkolenie z zakresu tutoringu w Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense.

W naszym Doradztwie chcę pomóc studentom, którzy wybierając zawód pedagoga potrzebują lepszego rozpoznania własnej drogi, często uwierzenia we własne siły, sprawdzenia w czym czują się najlepiej, których ciekawi drugi człowiek, w tym poszerzanie świadomości siebie samego. Jestem gotowa do pomocy w chwilach życiowo trudnych zawiązanych z życiem osobistym lub procesem uczenia się. Mojej pracy towarzyszy głębokie przekonanie, że każde doświadczenie wymaga szacunku, uwagi i troski, i że wnosi w życie określoną wartość – lecz czasem potrzeba pomocy, by ją odkryć.  A słońce naprawdę świeci codziennie, nawet jeśli przez jakiś czas trudno je dostrzec :)

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Jestem pedagogiem resocjalizacji i prawnikiem (IP UJ oraz WPiA UJ), od ponad 15 lat jestem nauczycielem akademickim, a ponadto posiadam uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich PCM (2007). Ukończyłam też szkolenie w zakresie tutoringu  (certyfikat nr LST/03/05) Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Od lat zajmuje mnie szeroko pojęta humanistyka, a postawa humanistyczna wobec innych i wobec otaczającego świata jest mi szczególnie bliska.

W Doradztwie służę pomocą i wsparciem tym, którzy mają trudności z odnalezieniem się w uczelnianej rzeczywistości formalno-administracyjnej, którzy potrzebują wskazówek, co do zaplanowania i zrealizowania zadań studenta czy przyszłego pedagoga. Jestem przekonana, że świadomość swoich możliwości i ograniczeń, swoich praw i obowiązków w gąszczu wymagań współczesnego życia, może poprawić jego jakość i przyczynić się do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego.

dr Małgorzata Turczyk

Jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki UJ. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem także absolwentką Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz terapeutką w zakresie Terapii Funkcji Poznawczych Instrumental Enrichment®.

Z Doradztwem współpracuję od 2012 roku służąc wsparciem prawnym i towarzysząc naszym studentom, nie tylko w wysiłkach do przezwyciężenia sytuacji trudnej, ale także w poszukiwaniach w kryzysie drogi do rozwoju osobistego. Moją pasją jest dydaktyka i poszukiwanie dróg skutecznego nauczania i uczenia się, z radością zatem służę wsparciem w procesie rozwoju funkcji poznawczych. W moich podróżach ze studentami bliskie są mi słowa Zbigniewa Herberta:
Nikomu nie przekażesz wiedzy
Twój tylko słuch jest i Twój dotyk  
Na nowo musi każdy stworzyć
Swą nieskończoność i początek

dr Jadwiga Michalik-Surówka

Ukończyłam pedagogikę w Instytucie Pedagogiki UJ, tu też obroniłam dysertację doktorską z pedeutologii. W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ukończyłam między innymi: 2-letnie szkolenie w zakresie terapii Gestalt, kurs w zakresie neurolingwistycznego programowania w wyniku którego uzyskałam licencję praktyka NLP oraz szkołę mediacji.                                

Moje aktualne zainteresowania dotyczą:
•    rozwijania umiejętności interpersonalnych i terapeutycznych u studentów i czynnych pedagogów,
•    wykorzystania neurolingwistycznego programowania w procesach kształcenia,
•    wykorzystania metod aktywnych w dydaktyce akademickiej,
•    roli mediacji we współczesnej rzeczywistości społecznej,
•    znaczenia doradztwa pedagogicznego w kulturze uczelni wyższej.
Byłam jedną z inicjatorek uruchomienia doradztwa pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki UJ, które rozpoczęło działalność w lutym 2002 roku. Naszymi podstawowymi technikami interwencji są: poradnictwo indywidualne, udzielanie informacji i rozmowa dająca zrozumienie i społeczne wsparcie sprzyjające wzrostowi samoakceptacji i poprawie funkcjonowania studentów.

Celem ogólnym doradztwa pedagogicznego jest optymalizacja funkcjonowania człowieka w kontaktach z innymi ludźmi, zapewnienie pełnej swobody ujawniania objawu (objawów) w bezpiecznym kontakcie osobowym (pedagogicznym) oraz pomoc w rozumieniu własnej osoby i pomoc w egzystencjalnych trudnościach.