Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów

Web Content Display Web Content Display

Erasmus+

O programie

Celem programu Erasmus jest stworzenie studentom, którzy dobrze znają język obcy i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze, możliwości wyjazdu na semestr (trymestr) do jednej z kilku zagranicznych uczelni, z którymi Instytut ma podpisaną umowę o współpracy.

Celem studenckich wyjazdów jest nie tylko doskonalenie języka obcego, poznawanie kultury kraju i uczelni, w której student spędza kilka miesięcy, lecz nade wszystko uczestnictwo w zajęciach, słuchanie wykładów, studiowanie literatury. Jest to uzupełnienie i kontynuacja studiów realizowanych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Studenci wyjeżdżający za granicę realizują przedmioty zawarte w Learning Agreement, uzyskując stosowną liczbę punktów (w skali ECTS). Liczba koniecznych do uzyskania punktów jest taka, jak w większości uczelni i wynosi 60 punktów rocznie (30 punktów semestralnie lub 20 trymestralnie).

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom ubieganie się o stypendium wypłacane na ogół w euro. Wysokość stypendium jest co roku ustalana na nowo na szczeblu całego Wydziału Filozoficznego, stosownie do funduszy przekazywanych przez Program z zagranicy.

Stypendyści programu Erasmus otrzymują prawo do uzyskania wizy na czas pobytu w uczelni za granicą oraz prawo do legalnej pracy, pozwalającej na zdobycie dodatkowych funduszy ułatwiających pobyt za granicą.

Koordynator Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki UJ

dr hab. Marek Kościelniak marek.koscielniak@uj.edu.pl

Umowy Instytutu Pedagogiki z uczelniami zagranicznymi

 • Austria, Pädagogische Hochschule Niederösterreich 
 • Austria, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 
 • Austria, Pädagogische Hochschule Salzburg 
 • Czechy, Univerzita Palackeho v Olomouci 
 • Czechy, Univerzita Palackeho v Olomouci 
 • Czechy, Univerzita Karlova v Praze 
 • Czechy, Univerzita Tomase Bati ve Zline 
 • Niemcy, Universität Augsburg 
 • Niemcy, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
 • Niemcy, Friedrich-Schiller-Universität, Jena 
 • Niemcy, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
 • Niemcy, Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbuttell 
 • Hiszpania, Universidad de Alicante – tylko studenci studiów 1 st. 
 • Hiszpania, Universidad de Burgos – tylko studenci studiów 1 st. 
 • Hiszpania, Universidad de Castilla-La Mancha 
 • Hiszpania, Universidad de Granada – tylko studenci studiów 1 st. 
 • Hiszpania, Universidad de Oviedo 
 • Hiszpania, Universidad de Valencia – tylko studenci studiów 1 st.
 • Grecja, University of Patras
 • Grecja, Aristotle University of Thessaloniki
 • Grecja, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (University of Thessaly)
 • Węgry, University of Debrecen
 • Węgry, Kaposvar Egyetem
 • Włochy, Universita degli Studi di Macerata
 • Włochy, Università degli Studi di Padova
 • Portugalia, Universidade de Algarve
 • Portugalia, Universidade do Porto
 • Słowacja, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Słowacja, Presovska Univerzita
 • Słowacja, Trnavska Univerzita v Trnave
 • Turcja, Gaztosmanpasa University

Nowa organizacja rekrutacji na wyjazdy w ramach Erasmus+

Najbliższa rekrutacja (styczeń/luty 2023) będzie prowadzona przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) wyłącznie w systemie USOSweb, w oparciu o następujące Kryteria Kwalifikacyjne wspólne dla wszystkich jednostek UJ:

 • średnia ocen,
 • deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej,
 • status studenta UJ (kryterium formalne)

Terminarz rekrutacji

 • 16.01. – 05.02.2023 – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb

Nie ma możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach innej jednostki.

 

Po kwalifikacji kandydatów 

DOSZ zajmuje się:

 1. Wysłaniem nominacji do uczelni partnerskiej
 2. Podpisaniem umowy finansowej ze studentem
 3. Wypłatą stypendium
 4. Koordynacją przedłużenia/skrócenia długości pobytu (semestralne/roczne)
 5. Rozliczeniem finansowym studenta po powrocie z wymiany

Koordynator Programu Erasmus+ w IP UJ:

 1. Uzgadnia ze studentem Learning Agreement for Studies
 2. Akceptuje efekty wymiany w dokumencie After the Mobility

Dla studentów wyjeżdzających w ramach programu Erasmus

For incoming Erasmus students

 1. Live chat at MS Teams with Institute of Education Erasmus Coordinator dr. hab. Marek Koscielniak
  on Mondays and Fridays from 12.00 to 13.00.
 2. Erasmus Coordinator’s duty – face to face – on Wednesdays from 12.00 to 13.00 in the Institute of Education main building, Batorego street nr 12, room nr 19 (starting from 01.03.2023)

Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3apF4XzaHvwGvb6bv2j2fxNPvYKX_FUWPsOckjZUK9eK01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8e3c2ced-c81f-4879-bd9a-cd305d8d6dbe&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Kontakt

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

sekretariat ds. dydaktyki Instytutu Pedagogiki, ul. Batorego 12, pok. 4

Koordynator: dr hab. Marek Kościelniak
e-mail: marek.koscielniak@uj.edu.pl