Dr hab. M. Michel, prof. UJ w Radzie ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju

Gratulujemy dr hab. Małgorzacie Michel, prof. UJ powołania do Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju!

Celem Rady jest przedstawianie władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego obszarów, które powinny w sposób zrównoważony podlegać coraz większemu otwarciu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.


Decyzja o powołaniu Rady - tutaj

Published Date: 21.09.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska