Dwie wielowymiarowe Baterie Kwestionariuszy opracowane przez pracowników Instytutu

Pracownicy Instytutu Pedagogiki dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ, dr Julia Łosiak-Pilch oraz dr Barbara Ostafińska-Molik są współtwórcami dwóch wielowymiarowych Baterii Kwestionariuszy do badania Funkcjonowania Społecznego oraz rodzajów Motywacji i przyczyn Amotywacji.

W opracowanych narzędziach wykorzystano podejście psychometryczne IRT.

Przeprowadzenie badania, odczyt wyniku oraz jego interpretacja odbywa się w dedykowanym Systemie Diagnoz. Narzędzia powstały w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) realizowanego przez firmę Diagmatic (www.diagmatic.pl).

Podręczniki do narzędzi zostały zrecenzowane przez uznanych w środowisku naukowym ekspertów: prof. dr. hab. Jerzego M. Brzezińskiego, dr. hab. Romana Konarskiego, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę, prof. Uniwersytetu SWPS, dr. hab. Damiana Grabowskiego, prof. Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Marię Deptułę, prof. dr hab. Beatę Pastwę-Wojciechowską i dr. hab. Jacka Pyżalskiego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Published Date: 08.07.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska