"Filozoficzne Problemy Edukacji" w wykazie czasopism punktowanych

W dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W opublikowanym wykazie znalazło się czasopismo wydawane pod redakcją pracownikaInstytutu Pedagogiki, dr. Tomasza Lesia.
 

Za publikację artykułu w czasopiśmie "Filozoficzne Problemy Edukacji" pod redakcją dr. Tomasza Lesia autor otrzymuje 20 punktów.

 

Komunikat Ministra wraz z wykazem czasopism

 

Published Date: 11.02.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska