Minigrant POB dla zespołu dr. hab. M. Sztuki, prof. UJ

Z radością informujemy, że dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ wraz z zespołem otrzymał finansowanie w I edycji konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2 (Incentives) POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tytuł projektu brzmi: "Czynniki ryzyka i potrzeby resocjalizacyjne w zapobieganiu powtórnej  przestępczości. Opracowanie wyjściowej bazy danych dla potrzeb syntezy metaanalityczne".

Serdecznie gratulujemy!

Published Date: 11.02.2021
Published by: Jadwiga Sulikowska