Prof. Janina Kostkiewicz w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Rektora UJ z dnia 30 listopada 2020 roku została powołana Stała Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych na kadencję 2020–2024.

Do grona członków Komisji została powołana prof. dr hab. Janina Kostkiewicz z Instytutu Pedagogiki – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika UJ.

Do zadań Komisji należy w szczególności: wypracowywanie rozwiązań umożliwiających podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim; stworzenie spójnego ekosystemu badawczego z uwzględnieniem relacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UJ, radami dyscyplin i szkołami doktorskimi; przygotowanie Uniwersytetu do oceny działalności naukowej; wypracowanie strategii udostępniania wyników prac badawczych oraz promowanie form aktywności naukowej, w tym w obszarze pozyskiwania projektów.

Published Date: 07.12.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska