Otwarcie Biblioteki Jagiellońskiej

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r. (Dziennik Ustaw z dn. 26.11.2020, poz. 2091). Biblioteka Jagiellońska będzie ponownie otwarta dla czytelników od dnia 30 listopada br. na następujących zasadach:

 

Godziny otwarcia Biblioteki Jagiellońskiej od 30.11.2020 do 23.12.2020:

 

Wypożyczalnia: poniedziałek-piątek: w godz. 10.00-19.00; przerwa w godz. 14.00-14.30

sobota: 9.00-15.00

 

Katalogi:  poniedziałek – piątek: w godz. 9.00-19.00;  dezynfekcja 12.30-13.00, 16.30-17.00 

       sobota: w godz. 9.00-15.00; dezynfekcja 12.00-12.30

                          

Czytelnia Główna (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycznej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych): 

poniedziałek – piątek: w godz. 9.00-19.00; dezynfekcja 13.00-13.30, 16.00-16.30 

sobota: w godz. 9.00-15.00; dezynfekcja 12.00-12.30

Limit czytelników: 40 osób                            

kontakt: oudbj@uj.edu.pl 

Czytelnia Pracowników Nauki (również korzystanie z księgozbioru Czytelni Europeistycz­nej, Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych zamówionych przez pracowników naukowych i doktorantów): 

poniedziałek – piątek: w godz. 9.00-19.00;  dezynfekcja 13.00-13.30, 16.30-17.00 

sobota: w godz. 9.00-15.00; dezynfekcja 12.30-13.00

Limit czytelników: 7 osób                          

kontakt: oudbj@uj.edu.pl 

Czytelnia Starych Druków (również korzystanie ze zbiorów graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich): 

poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.00-14.30

sobota: w godz. 10.00-15.00 

Limit czytelników: 5 osób                          

kontakt: stardrbj@uj.edu.pl 

Czytelnia Rękopisów (również korzystanie ze zbiorów muzycznych): 

poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.00-14.30

sobota: w godz. 10.00-15.00 

Limit czytelników: 6 osób                          

 

kontakt: bjmanus@uj.edu.pl 

Czytelnia Informacji Naukowej  - dostępna na życzenie 

kontakt: oinka@uj.edu.pl 

Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych - dostępna na życzenie 

kontakt: odabj@uj.edu.pl 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - dostępna na życzenie  

​kontakt: wmbbj@uj.edu.pl 

 

UWAGA: Zamówienia na zbiory specjalne oraz dzieła z księgozbiorów podręcznych zbiorów muzycznych, graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich prosimy składać do godz. 15.00. Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizo­wa­ne w kolejnym dniu. W soboty brak realizacji.

 

Obecne zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej:

 1. Po wejściu do budynku obowiązuje pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. 
 2. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i poruszający się po Bibliotece muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę, również po zajęciu miejsca w czytelni. 
 3. W czasie dezynfekcji czytelnicy proszeni są o opuszczenie pomieszczeń. 
 4. W czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki 
  z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z czytelni. 
 5. Osoby korzystające z materiałów audiowizualnych proszone są o przyniesienie własnych słuchawek. 
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputerów i czytników mikrofilmów / mikrofisz dostępnych w czytelniach. 
 7. Niedostępne dla czytelników pozostają komputery i infomaty w holu i na korytarzach. 
 8. Punkt ksero usytuowany w Czytelni Głównej czynny będzie w godzinach otwarcia Czytelni. 
 9. Wprowadza się następujące limity miejsc w czytelniach: Czytelnia Główna – 40 osób, Czytelnia Pracowników Nauki – 7 osób, Czytelnia Rękopisów – 6 osób, Czytelnia Starych Druków – 5 osób. 
 10. Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia Biblioteki). 
 11. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania. 
 12. Wyjątkowo i do odwołania można wypożyczać dzieła wydane w Polsce po 1950 roku. 
 13. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są kwarantannie. 
 14. Zamówione materiały reprograficzne odebrać można w p. 6 starego gmachu od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.
 15. Tryb pracy pozostałych bibliotek sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego określany jest przez poszczególne jednostki. 
 16. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych. 

 

Zobacz komunikat

Published Date: 27.11.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska