Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ na stanowisku Kierownika Studiów Doktoranckich

Z radością informujemy, że Rada Wydziału Filozoficznego na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku powołała dr hab. Annę Sajdak-Burską, prof. UJ na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Published Date: 06.11.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska