Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku od dnia 9 listopada 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.

W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą
być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Published Date: 05.11.2020
Published by: Jadwiga Sulikowska