Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marek Kościelniak

dr hab. Marek Kościelniak

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.
Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Kontakt

marek.koscielniak@uj.edu.pl

Wykształcenie

 • Magisterium z nauczania początkowego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Studia filozoficzno - teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki UJ.
 • Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ, w Instytucie Pedagogiki.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • teoria szkoły
 • pedagogika szkoły
 • pedagogika ogólna
 • analiza porównawcza teoretycznych koncepcji pedagogicznych
 • pedagogika porównawcza
 • pedeutologia
 • edukacja wczesnoszkolna
 • dzieje myśli pedagogicznej

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Marek Kościelniak, Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003
 • Marek Kościelniak, Marko Radovan (red.), Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
 • Marek Kościelniak, Marko Radovan (red.), Learning and education in community. The role of schools and community organisations,  Ljubljana University Press, Faculty of Arts, Ljubljana 2015

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Marek Kościelniak, O dzieciach przejawiających notoryczne zachowania agresywne, w: Powstrzymać agresję u progu szkoły, red. J. Danilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. (11 stron)
 • Marek Kościelniak, Philosophical Aspects of  Quality Teaching, w: red. S. Vaitekunas, Spring University. Changing Education in Changing Society, Klaipeda University Lithuania, Klaipeda 2006.
 • Marek Kościelniak, „Jakość” i „efektywność” nauczania w hybrydalnej rzeczywistości edukacyjnej „ery Hermesa”, w: J. Danilewska (red.), Wspólnota pedagogicznego niepokoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Marek Kościelniak, Wirtualne wspólnoty edukacyjne - realna, czy utopijna perspektywa edukacyjna?, w: J. Danilewska (red.), Wspólnota pedagogicznego niepokoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Marek Kościelniak, E-Inclusion and the Hopes for Humanisation of e-Society, w: Tony Bonfield, John Doyle, Siegfried Kiefer (eds.), Social Inclusion and Exclusion in Education.  Texts from the European Intensive Programme SINEX, State College of Teacher Education in Linz, Linz 2008.
 • Marek Kościelniak, Kompetencje zawodowe a osobowość pedagoga, [w]: A. Sajdak, D. Skulicz, (red.), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Marek Kościelniak, Anna Gaweł, Health Education in Teacher Education and professional Development, w: J.T. Karlovitz (red.), Questions and Perspectives in Education, International Institute s.r.o., Komarno 2013.
 • Marek Kościelniak, Kompetencje nauczycielskie związane z troską o motywację uczenia się uczniów/studentów w ramach paradygmatu humanistycznego, w realnym i wirtualnym środowisku uczenia się, w: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz (red.), „Edukacja jutra”, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.

Artykuły

 • Marek Kościelniak, Pedagogiczne doświadczenie wolności, Horyzonty wychowania, 5/2006 (10), Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Kraków 2006.
 • Marek Kościelniak, Media a wychowanie, Rodzina Przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną, Colloquia disputationes 10, Andrzej Pryba (red.), UAM Wydział Teologiczny, Poznań 2009.
 • Marek Kościelniak, Anna Sajdak, Teacher competences and skills for enhancement of learners motivation within constructivism-based blended learning. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. Vol. 24, Nos. 3/4, 2014.
 • Marek Kościelniak, Pytanie Dietricha Bennera o pedagogiczną legitymację szkoły, Horyzonty Wychowania, Vol 14, No 31 (2015), s. 75 - 94. Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Kraków 2015.
 • Marek Kościelniak, Robert Zych, Verantwortung in der philosophischen Reflexion von Josef Tischner, Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 16 (2015), Bielsko Biała 2015.

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Wybrane zagadnienia współczesnej kultury i cywilizacji,
 • Media w edukacji,
 • Kultura masowa,
 • Współczesne nurty i kierunki w pedagogice,
 • Złożone konteksty trudności wychowawczych,
 • Pedagogika ogólna,
 • Dzieciństwo w erze ponowoczesnej,
 • Pedagogika porównawcza,
 • Pedagogika społeczna,
 • Pedagogika niekonwencjonalna,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Współczesne systemy pedagogiczne,
 • Teorie szkoły,
 • Pedagogika szkolna,
 • Współuzależnienia,
 • Dyskursy we współczesnej pedagogice,
 • Elementy projektowania pracy pedagoga,
 • Aksjologiczne problemy współczesnego wychowania i kształcenia,
 • seminaria licencjackie,
 • seminaria magisterskie.