Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Szczygieł

dr Magdalena Szczygieł

Stanowisko: asystent
Pracownia Pedagogiki Zdrowia

Kontakt

magdalena1.szczygiel@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • 2010-2015 – Studia doktoranckie, kierunek: pedagogika, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 – Obrona rozprawy. Temat rozprawy: Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna
 • 2009-2010 – Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie terapii zajęciowej w systemie kształcenia zawodowego, Krakowska Akademia w Krakowie
 • 2008-2010 – Studia uzupełniające magisterskie, kierunek: pedagogika, specjalność: Resocjalizacja, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2006-2008 – Studia licencjackie, Kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • metodyka i dydaktyka szkolna
 • dystans społeczny
 • stygmatyzacja
 • piętno społeczne
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
 • funkcjonowanie dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych

Wykaz ważniejszych publikacji

Artykuły w czasopismach punktowanych

 • M. Świgost, Od dewiantów do normalsów. Przemiany piętna społecznego, Społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, Nr 4/1, Kraków 2012
 • M. Świgost, Osoby z niepełnosprawnością fizyczno - ruchową w kontekście współczesnych możliwości technologicznych, Fizjoterapia, Nr 3/2012
 • M. Świgost, M. Kromka, Dialog z dzieckiem chorującym na autyzm - Metoda 3I, Edukacja Elementarna w teorii i praktyce, Nr 29 (3/13)
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Uczestnictwo społeczne osób z niepełnosprawnościami - bariery i oczekiwania, Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Uczestnictwo społeczne osób z niepełnosprawnościami - bariery i oczekiwania, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki Specjalnej, Nr. 19/2015, wyd. UG

Artykuły w monografiach

 • M. Świgost, Nie ma ciemności bez gwiazdy. Zmagania o nadzieje człowieka współczesnego, w: Z. Zarębianka, K. Dybeł (red.), Nadzieja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2015
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych, [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań 2014, UAM
 • M. Świgost, Piętno społeczne predykatorem stresu szkolnego, [w:] A. Guzy, B. Niesporek- Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu, Katowice 2015, UŚ
 • M. Świgost, Godność Innego w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Borowski (red.), Godność. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, Kraków 2011, PK
 • M. Świgost, Wiara i nauka w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Borowski (red.), Wiara i nauka. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, Kraków 2009, WUJ

Inne (artykuły recenzowane, spoza listy ministerialnej)

 • M. Świgost, Wychowanie do wartości w pedagogice Janusza Korczaka, Hejnał Oświatowy, nr 5/113, Kraków 2012
 • M. Świgost, Budowanie relacji pomocowej w pracy pedagoga szkolnego, Hejnał Oświatowy, nr 8/9/115, Kraków 2012
 • M. Świgost, Podróż jako imperatyw czasu globalizacji. Osiadłość przyczyną marginalizacji na przykładzie sytuacji w Polsce, Magazyn antropologiczno - społeczno - kulturowy, nr 8/2010
 • M Świgost, Współczesna dynamika sytuacji szkolnej, Hejnał Oświatowy, nr 10/126/2013
 • M. Świgost, Metoda projektu szansą na współpracę w szkołach, Wszystko dla szkoły, nr 11/2012

Konferencje

 • Temat konferencji: Stres w szkole
  • Temat wystąpienia: Piętno społeczne predykatorem sytuacji trudnych
  • Konferencja organizowana przez Uniwersytet Śląski (14 grudnia 2011)
 • Temat konferencji: Światy równoległe. Sztuka narzędziem terapii i komunikacji
  • Temat plakatu: Kreowanie ‘nowej' tożsamości w procesie twórczej resocjalizacji
  • Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowej z cyklu Psychiatria i Sztuka, Kraków (18-19 maj 2012)
 • Temat konferencji: Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności. Ciało niepełnosprawne w perspektywie filozoficzno-kulturowej
  • Temat wystąpienia: Osoby z niepełnosprawnością fizyczno - ruchową w kontekście współczesnych możliwości technologicznych
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław (1-2 czerwiec 2012)
 • Temat konferencji: Portret/autoportret. Identyfikacja i tożsamość
  • Temat wystąpienia: Portret i autoportret osoby dotkniętej piętnem społecznym. Dystans jako konsekwencja postrzegania właściwości stygmatu
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka", Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny (20-21 września 2013)
 • Temat konferencji: Portret/autoportret. Identyfikacja i tożsamość
  • Poster z badań: Wina a stopień rozumienia empatycznego
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka", Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny (20-21 września 2013)
 • Temat konferencji: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej
  • Temat wystąpienia: Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych
  • Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (8-9 kwietnia 2013)
 • Temat konferencji: Sztuka Wychowania
  • Temat wystąpienia: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w relacji z Innym. Empiryczna egzemplifikacja dystansu społecznego
  • Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (24 - 25 kwietnia 2014)
 • Temat konferencji: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - krytyczna analiza
  • Temat wystąpienia: Jednostka zagrożona społeczna stygmatyzacją w relacjach społecznych - wybrane kategorie analiz
  • Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (15-16 kwietnia 2015)

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Warsztat: ABC pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy w szkole
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego